Ôn thi đại học 2006 (chương I)

Các bài có liên quan đến kì thi các năm trước

Ôn thi đại học 2006 (chương I)

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 2 Tháng 6 19, 2006 6:46 pm

[align=center]Khảo sát dao động điều hòa và vẽ đồ thị[/align]
“ Có thể mấy em chưa nắm vững cách tính thời gian, vận tốc trung bình của một chất điểm dao động dựa vào sự liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều ; cũng như cách vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian của một đại lượng nào đó. Chúng ta cùng làm : “
Bài 1: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang , trong thời gian 100s vật thực hiện được 50 dao động. Tại thời điểm t vật có li độ là [tex]x_1[/tex]= 2cm và vận tốc [tex]v_1[/tex] = 4cm/s. Hãy tính li độ và vận tốc của vật đó tại thời điểm (t + 1/3)s

Bài 2 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương ngang quanh vị trí cân bằng O, trên quỹ đạo MN (theo thứ tự M, O, N) . Chất điểm đi từ M đến N hết 1s. Tìm thời gian chất điểm đi từ O đến I và từ I đến N với I là trung điểm của ON và cho biết tại sao 2 khoảng thời gian đó lại khác nhau ?

Bài 3 : Xét một hệ quả cầu và lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Người ta thấy thời gian quả cầu đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là 0,5s . Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng thẳng đứng lên thì sau khi hệ bắt đầu dao động được 2,5s , quả cầu ở li độ x = - 5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm, hướng ra xa vị trí cân bằng và vận tốc đạt giá trị 10[tex]\sqrt{2}[/tex]cm/s .
1- Viết phương trình dao động của hệ
2- Tính khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc quả cầu bắt đầu dao động đến lúc nó có li độ x = - 5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm và vận tốc trung bình của quả cầu trong khoảng thời gian đó .
3- Viết biểu thức và vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian của lực đàn hồi của lò xo, biết m = 100g .

Bài 4 : Một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại treo một vật nhỏ khối lượng m. Trong quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến thiên trong khoảng 140cm đến 160cm và tỉ số giữa giá trị cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi lò xo là 7/3 . Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng thẳng đứng xuống , gốc thời gian là lúc vật ở li độ x = 5cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng.
1- Vẽ đồ thị dao động x(t) của vật .
2- Xác định thời gian, quãng đường chuyển động của vật kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật tới vị trí có li độ x = 5cm lần thứ hai theo chiều âm của quỹ đạo .

Bài 5: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới treo một vật [tex]m_1[/tex] = 10g thì chiều dài của lò xo khi cân bằng là 50,4 cm. Treo tiếp [tex]m_2[/tex] = 20g vào [tex]m_1[/tex] bằng một sợi dây mảnh thì chiều dài của lò xo là 53,6 cm.
1- Tìm chiều dài tự nhiên [tex]l_1[/tex] và độ cứng k của lò xo .
2- Đốt dây nối giữa [tex]m_1[/tex] và [tex]m_2[/tex]. Viết phương trình dao động của [tex]m_1[/tex]. Chọn chiều dương hướng lên, gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của [tex]m_1[/tex] gốc thời gian lúc quả cầu [tex]m_1[/tex] đi qua vị trí cân bằng lần 2.
3- Tính thời gian từ lúc [tex]m_1[/tex] bắt đầu dao động đến lúc nó đi qua vị trí cân bằng lần thứ 2 và vận tốc trung bình trên quãng đường này.

Hướng dẫn :
1- Với các bài toán tính thời gian và vận tốc trung bình, mấy em nên sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để làm bài, theo tôi thì dễ hơn.
- Tại thời điểm bắt đầu khảo sát, phải chú ý vật chuyển động theo chiều nào, để tránh bị sai sót.
2- Với các bài vẽ đồ thị, trước tiên mấy em phải xác định giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của các đại lượng cần khảo sát bằng cách cho sin( :omega t + :phi_t ) = +,- 1 ; từ đó => đồ thị của chúng đối xứng qua đường thẳng : y = [(CĐ + CT)] /2.
- Khoảng thời gian từ giá trị CĐ đến (điểm uốn ?) đến giá trị cực tiểu là T/4.
Tại đây có 2 trường hợp xảy ra :
* Nếu pha ban đầu có giá trị là 0 , :pi thì ta lập bảng biến thiên với các giá trị của thời gian t : 0 ; T/4 ; T/2 ; 3T/4 ; T. Đồ thị đối xứng qua trục Ot.
* Nếu pha ban đầu khác với các giá trị trên thì mấy em phải tìm khoảng thời gian [tex]\Delta[/tex]t ngắn nhất từ lúc bắt đầu khảo sát đến lúc đạt 1 trong 3 giá trị trên (tùy theo chiều biến thiên) từ đó ta lập bảng biến thiên với các giá trị của thời gian t : 0 ; [tex]\Delta[/tex]t ; (T/4 + [tex]\Delta[/tex]t) ; (T/2 + [tex]\Delta[/tex]t) ; (3T/4 + [tex]\Delta[/tex]t) ; (T + [tex]\Delta[/tex]t).
Chúc mấy em học tốt.
Trong quá trình đánh máy có thể sai sót mấy em kiểm tra lại và cho tôi hay
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 3:30 am

[align=center]Năng lượng của con lắc lò xo[/align]
[align=center]Chúng ta cùng làm 2 bài toán về năng lượng trước khi qua bài toán về con lắc đơn[/align]
Bài 1 : Một con lắc lò xo có khối lượng của vật m = 1kg, dao động điều hòa có phương trình x = Asin([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex]) và có cơ năng E = 0,125J, tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0,25m/s và gia tốc a = - 6,25m/[tex]s^2[/tex] .
1-Viết đầy đủ phương trình dao động của vật .
2-Viết biểu thức phụ thuộc vào thời gian của thế năng và động năng con lắc, vẽ đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc này .

Bài 2 : Một con lắc lò xo có khối lượng của vật m = [tex]\sqrt{2}[/tex] kg, dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 0,6m/s. Chọn thời điểm t = 0 lúc vật qua vị trí x = 3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm, theo chiều âm và tại đó thế năng bằng động năng.
1- Viết phương trình dao động và tính độ lớn của lực đàn hồi tại thời điểm t = [tex]\frac{\pi}{20}[/tex] s.
2- Xác định thời điểm gần nhất kể từ lúc t = 0 đến lúc chiều dài của lò xo có giá trị nhỏ nhất lần đầu tiên.
3- Xác định thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến lúc thế năng bằng động năng lần thứ hai.

* Các công thức cần nhớ :
- Thế năng : [tex]E_t[/tex] = [tex]\frac{kx^2}{2}[/tex] = E.[tex]sin^2[/tex]([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex])
- Động năng : [tex]E_d[/tex] = [tex]\frac{mv^2}{2}[/tex] = E.[tex]cos^2[/tex]([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex])
Thế năng và động năng biến thiên điều hòa với tần số 2f , 2[tex]\omega[/tex] hoặc với chu kỳ [tex]\frac{T}{2}[/tex] so với dao động điều hòa . Và cứ sau mỗi thời gian t = [tex]\frac{T}{4}[/tex] thì [tex]E_t[/tex] = [tex]E_d[/tex] (đồ thị của chúng cắt nhau)
- Cơ năng toàn phần (năng lượng dao động) E = [tex]\frac{kA^2}{2}[/tex] = [tex]E_t[/tex] + [tex]E_d[/tex] với k = m.[tex]\omega^2[/tex]
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 4:15 am

[align=center]Tổng hợp dao động[/align]
Có thể mấy em chưa sử dụng phương pháp toán để giải các bài tổng hợp dao đông. Dùng phương pháp này thì dễ hơn là áp dụng 2 công thức tính biên độ A, pha ban đầu :phi_t trong sgk. Tuy nhiên khi áp dụng phương pháp này thì sẽ đánh mất đi ý nghĩa vật lý của độ lệch pha [tex]\triangle[/tex][tex]\varphi[/tex], nhưng ta vẫn có thể sử dụng được trong kỳ thi này. Bây giờ chúng ta cùng làm .

Bài 1 : Cho 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
[tex]x_1[/tex] = 1,5sin(100[tex]\pi[/tex]t) cm ; [tex]x_2[/tex] = [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]sin(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]) cm ; [tex]x_3[/tex] = [tex]\sqrt{3}[/tex]sin(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{5\pi}{6}[/tex] ) cm
1- Viết phương trình dao động tổng hợp của 3 dao động trên . [x = [tex]\sqrt{3}[/tex]sin(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]) cm ]
2- Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động trên. Tính vận tốc cực đại mà vật có được và năng lượng dao động biết m = 200g

Bài 2 : Cho 3 dao động điều hòa :
[tex]x_1[/tex] = 4[tex]\sqrt{2}[/tex]sin(2t + [tex]\frac{\pi}{4}[/tex]) cm ; [tex]x_2[/tex] = 4sin(2t - [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]) cm ; [tex]x_3[/tex] = 5sin(2t + [tex]\pi[/tex])cm
Viết phương trình dao động tổng hợp của 3 dao động trên . [x = sin(2t + [tex]\pi[/tex])cm]

[align=center]Hình ảnh[/align]
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 6:19 am

[align=center]Con lắc đơn[/align]
Khi con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ tại một vị trí cố định trên mặt đất thì về hình thức và bản chất nó cũng giống như dao động của con lắc lò xo do đó ta có thể áp dụng các công thức của con lắc lò so vào bài tập của con lắc đơn. Bên cạnh đó ta cũng nên tham khảo các bài tập khác có nội dung trong sách bài tập vật lý 12.

Bài 1 : Một con lắc đơn gồm một viên bi nhỏ khối lượng m = 100g được treo ở đầu một sơi dây dài 1,57m tại một địa điểm có gia tốc trọng trường g = 9,81m/[tex]s^2[/tex]. Kéo con lắc lệch ra khỏi vị trí cân bằng một góc [tex]10^0[/tex] về bên trái rồi buông ra cho dao động. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng , chiều dương hướng từ vị trí cân bằng qua phía phải, gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ hai .
1- Viết phương trình dao động của vật .
2- Ở góc lệch nào thì thế năng của vật gấp 2 lần động năng .
3- Tính tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực ở vị trí thấp nhất, cao nhất và tại vị trí ở câu 2 .

Bài 2 : Một con lắc đồng hồ chạy đúng với chu kỳ T, nếu giảm chiều dài của con lắc đi 20% thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm ? Và trong một ngày đêm đồng hồ đó chạy nhanh, chậm bao lâu ?

Bài 3 : Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ trái đất lên mặt trăng mà không điều chỉnh lại. Biết gia tốc rơi tự do trên mặt trăng nhỏ hơn gia tốc rơi tự do trên trái đất 6 lần. Hỏi :
1- Khi đưa lên mặt trăng thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu lần so với trên mặt đất ?
2- Nếu đồng hồ trên mặt trăng chỉ 12 giờ thì đồng hồ trên trái đất chỉ bao nhiêu ?
3- Theo đông hồ trên mặt trăng thì thời gian Trái Đất tự quay 1 vòng là bao nhiêu ?

Bài 4 : Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h = 10km thì phải giảm độ dài của nó bao nhiêu % để chu kỳ dao động của nó không đổi. Biết bán kính của Trái Đất là R = 6400km và gia tốc rơi tự do ở độ cao h so với trên mặt đất là [tex]g_h[/tex] = [tex]g.\frac{R^2}{(R + h)^2}[/tex] . (công thức này khi đi thi không cho trước, cần phải nhớ)
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 7:38 am

[align=center]Dao động điện từ - Sóng điện từ [/align]
Cũng do sự tương đồng về mặt hình thức giữa dao động điều hòa và dao động điện từ, nên phần bài tập này tôi cũng để ở đây để chúng ta cùng làm.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Bài 1 :
Trong một mạch dao động điện LC, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật : q = 2,5.[tex]10^-4[/tex]sin(2.[tex]10^3[/tex][tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi}{2}[/tex])(C).
1- Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch .
2- Tính năng lượng điện từ, từ đó suy ra độ tự cảm của cuộn dây biết rằng điện dung của tụ điện là 0,25 :MuyF

Bài 2 : Một mạch dao động điện LC với L = [tex]10^-4[/tex](H) và C = 25pF. Tại thời điểm ban đầu dòng điện trong mạch i = 20mA và hiệu điện thế ở 2 bản cực của tụ điện là [tex]U_c[/tex] = 40[tex]\sqrt{3}[/tex] (v). Viết biểu thức q , [tex]u_c[/tex] , i theo thời gian .

Bài 3 : Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có L = 50mH và tụ điện C = 5 :MuyF , lúc đầu mạch được cung cấp năng lượng từ một nguồn điện 1 chiều có suất điện động e = 12V.
1- Tính năng lượng điện từ trong mạch .
2- Tại thời điểm t hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị u = 8V, tính năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điềm đó .

Bài 4 : Một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH . Người ta đo được hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA. Tìm bước sóng của của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng được.

Bài 5 : Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một tụ xoay có điện dung biến thiên từ 47pF đến 270pF và một cuộn tự cảm L. Muốn máy này thu được các sóng điện từ có bước sóng biến thiên từ 13m đến 556m thì độ tự cảm L phải nằm trong giới hạn hẹp nhất là bao nhiêu ?


[tex]\sqrt{2}[/tex] [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] [tex]\pi[/tex]
[tex]\frac{R^2}{(R + h)^2}[/tex] [tex]\frac{\pi}{2}[/tex] [tex]x_1[/tex][img][/img]
[tex]\pi[/tex]
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 7:53 am

hanhdung đã viết:Có bác nào thông hiểu đề thi cho HS phân ban và không phân ban thì cho em hỏi một số vấn đề? ...


Trường tôi chưa có phân ban (năm học mới này mới bắt đầu), bạn có vấn đề gì về chương trình không phân ban, mời bạn cứ đặt câu hỏi ở chỗ này.
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi hanhdung » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 4:35 pm

Mong các bác trả lời giúp:

Theo thông báo đề thi đại học năm nay sẽ có 2 phần: phần bắt buộc và phần tự chọn cho HS phân ban hoặc không phân ban, Thí sinh (TS) có thể chọn một trong hai đề ở phần tự chọn.

Vậy, nếu TS (giả xử lý HS phân ban) chọn đề dành cho HS không phân ban nhưng giải theo cách của HS phân ban có được không ?
hanhdung
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 17, 2006 9:44 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 5 Tháng 6 22, 2006 6:04 pm

hanhdung đã viết:
Theo thông báo đề thi đại học năm nay sẽ có 2 phần: phần bắt buộc và phần tự chọn cho HS phân ban hoặc không phân ban, Thí sinh (TS) có thể chọn một trong hai đề ở phần tự chọn.

Vậy, nếu TS (giả xử lý HS phân ban) chọn đề dành cho HS không phân ban nhưng giải theo cách của HS phân ban có được không ?


Trích dẫn
*Hỏi : Kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ có hai đối tượng: TS học chương trình phân ban và TS học chương trình không phân ban, vậy đề thi sẽ được xây dựng như thế nào để phù hợp với cả hai chương trình và đảm bảo công bằng cho TS?
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long.
- Bộ GD-ĐT đã có qui định nguyên tắc ra đề thi cho năm 2006 - năm đầu tiên có HS tốt nghiệp chương trình THPT phân ban thí điểm dự thi. Nguyên tắc chung vẫn là đề thi phải đảm bảo nội dung bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, chủ yếu là lớp 12, không quá khó, quá phức tạp, không đánh đố, phù hợp với thời gian làm bài, có khả năng phân loại TS. Để đảm bảo quyền lợi của HS học theo hai chương trình khác nhau, có sự đánh giá chính xác, đề thi sẽ gồm hai phần: phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả TS và phần câu hỏi tự chọn được ra theo nội dung chương trình THPT phân ban và chương trình không phân ban.
*Hỏi : TS có bắt buộc học theo chương trình nào phải chọn câu hỏi của chương trình đó? Phần đề thi tự chọn cho chương trình phân ban có phân hóa đến từng ban hay không, thưa ông?
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long.
- Đây là phần tự chọn, vì vậy không có sự bắt buộc đối với TS. TS được tùy ý lựa chọn một trong hai phần tự chọn của chương trình phân ban hoặc không phân ban để làm bài thi, không phân biệt TS học theo chương trình nào. Tuy nhiên khi đã lựa chọn đề thi theo chương trình nào thì TS phải làm trọn vẹn theo phần đề đó.
Đối với chương trình THPT phân ban, đề thi khối A và B ra theo chương trình ban khoa học tự nhiên, khối C và D ra theo chương trình ban khoa học xã hội và nhân văn.
- Bộ GD-ĐT đã có thông báo về việc không được sử dụng máy tính Casio fx 570MS trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH năm 2006.
Nguồn : http://www.thituyen.info/index.php?page=8.4&view=166
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Gởi dandi

Bài viết chưa xemgửi bởi hanhdung » Thứ 6 Tháng 6 23, 2006 5:54 pm

dandi đã viết:Trích dẫn
...
*Hỏi : TS có bắt buộc học theo chương trình nào phải chọn câu hỏi của chương trình đó? Phần đề thi tự chọn cho chương trình phân ban có phân hóa đến từng ban hay không, thưa ông?
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long.
- Đây là phần tự chọn, vì vậy không có sự bắt buộc đối với TS. TS được tùy ý lựa chọn một trong hai phần tự chọn của chương trình phân ban hoặc không phân ban để làm bài thi, không phân biệt TS học theo chương trình nào. Tuy nhiên khi đã lựa chọn đề thi theo chương trình nào thì TS phải làm trọn vẹn theo phần đề đó.
...

Trước tiên xin cám ơn bác dandi.
Nhưng xin bác trả lời giúp thắc mắc này:
Giả sử trong phần tự chọn có 2 câu, TS làm câu 1 theo cách của chương trình phân ban; còn câu 2, TS làm theo cách của chương trình không phân ban có được không?
hanhdung
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 17, 2006 9:44 am

Re: Gởi dandi

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Thứ 6 Tháng 6 23, 2006 6:29 pm

- Nói chung là được, nếu bạn không gạch bỏ phần tự chọn nào cả, lúc đó phần tự chọn nào cao điểm hơn giám khảo sẽ chấm phần đó theo nguyên tắc có lợi cho thí sinh (nhưng không bao giờ có chuyện lấy tổng điểm của cả 2 phần).
- Vì đề thi bám sát chương trình học, nên bạn phải chủ động ôn tập thật tốt chương trình học của mình, không nên suy nghĩ lung tung để rồi khi bước vào phòng thi mới quyết định lựa chọn chương trình nào ; như vậy là rất không nên.
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Re: Gởi dandi

Bài viết chưa xemgửi bởi hanhdung » Thứ 6 Tháng 6 23, 2006 6:43 pm

dandi đã viết:- Nói chung là được, nếu bạn không gạch bỏ phần tự chọn nào cả, lúc đó phần tự chọn nào cao điểm hơn giám khảo sẽ chấm phần đó theo nguyên tắc có lợi cho thí sinh (nhưng không bao giờ có chuyện lấy tổng điểm của cả 2 phần).

Bác chưa hiểu ý của em rồi.
Ở đây là hai câu trong một đề
(2 để để tự chọn: 1 đề cho phân ban, 1 đề cho không phân ban)
hanhdung
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 17, 2006 9:44 am

Bài viết chưa xemgửi bởi sonic » Chủ nhật Tháng 6 25, 2006 3:26 pm

Cho em hỏi một chút, ở trên có ghi là ko được sử dụng FX 570 MS, nhưng theo em được biết và xem trên các phương tiện thông tin cách đây khoảng mấy tuần thì công bố cho phép sử dụng mà? Thông cảm vì link nguồn ko hiểu sao em ko vào được nên mới phải hỏi
Mong được trả lời chính xác vì hiện nay em chỉ có mỗi cái 570 đem từ quê lên, ko cho sử dụng là coi như toi luôn
sonic
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 21, 2005 12:01 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dandi » Chủ nhật Tháng 6 25, 2006 3:51 pm

sonic đã viết:Cho em hỏi một chút, ở trên có ghi là ko được sử dụng FX 570 MS, nhưng theo em được biết và xem trên các phương tiện thông tin cách đây khoảng mấy tuần thì công bố cho phép sử dụng mà? Thông cảm vì link nguồn ko hiểu sao em ko vào được nên mới phải hỏi
Mong được trả lời chính xác vì hiện nay em chỉ có mỗi cái 570 đem từ quê lên, ko cho sử dụng là coi như toi luôn


.........
Câu hỏi : Xin các thầy cho biết là qui chế thi năm nay có cho sử dụng máy tính Casio fx 570MS (cả trong kỳ thi tốt nghiệp và cả kỳ thi tuyển sinh) không? Xin cảm ơn!

- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Bộ GD-ĐT đã có thông báo về việc không được sử dụng máy tính Casio fx 570MS trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH năm 2006.

[align=center]Hình ảnh[/align]


Đề nghị : lúc này mấy em không nên hỏi gì về quy chế , quy định về thi cử , hãy tập trung ôn tập cho thật tốt và thực hiện đúng quy chế của bộ đưa ra, nếu không sẽ nhận thiệt thòi về mình.
Hình đại diện của thành viên
dandi
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 251
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 25, 2006 6:34 am
Đến từ: TP.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi hanhdung » Thứ 2 Tháng 6 26, 2006 3:30 pm

Cám ơn Bác.
Mong Bác hoàn thiện ôn tập các chương còn lại trong thời gian ngắn nhật
hanhdung
Thành viên
Thành viên
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 17, 2006 9:44 am

Bài viết chưa xemgửi bởi HiepKhachHanh » Thứ 3 Tháng 6 27, 2006 4:22 am

Theo em , cường độ dòng điện tức thời i = -q' mới đúng?
GIANG HO DE NHAT -HiepKhachHanh8x2005
Hình đại diện của thành viên
HiepKhachHanh
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 21, 2006 11:47 am

Trang kế tiếp

Quay về Chủ đề cũ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách