Đề và đáp án kì 4 : từ 12.11 đến 26.11

Ở đây chỉ post đề , không trả lời và bàn bạc ở đây!

Quay về Đề ra hàng tuần!

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách