Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chiết suất của tia bất thường (Phân cực ánh sáng)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 7:02 pm
gửi bởi snowflower
Trong hiện tượng phân cực ánh sáng do lưỡng chiết, chiết suất của tia thường (tia o) và tia bất thường (e) tính bởi:

\frac{sin i}{sin r_0}=n_0=const
\frac{sin i}{sin r_e}=n_e
Ơ cái thẻ tex bị lỗi hay sao ấy admin nhỉ? viết lại: n_o=(sini)/(sin r_0) , n_e=(sini)/(sin r_e)
chiết suất của tia bất thường n_e khác hằng số.

Khi dựng đường đi của tia bất thường trong tinh thể, có một số trường hợp tia thường và tia bất thường truyền cùng phương với tia tới (trường hợp chùm sáng song song truyền vuông góc vào 1 mặt của tinh thể đá băng lan, trục quang học song song với mặt đó). Thế nhưng lại nói vận tốc của tia thường và tia bất thường khác nhau (tức chiết suất khác nhau).

Mình ko hiểu chỗ này, nếu tia thường và tia bất thường cùng phương, thì góc khúc xạ như nhau, theo công thức trên thì chiết suất phải bằng nhau chứ, sao lại có hiện tượng chênh lệch này? Ai giải thích giúp mình chỗ này được ko?

(theo GT VLĐC tập 3, phần 1, Lương Duyên Bình, trang 87,88).admin: đã check, bạn quên đặt trong
Mã: Chọn tất cả
[tex][/tex]
nên công thức ko được hiển thị