Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thí nghiệm tìm ảnh của vật qua gương cầu lõm

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 02, 2005 1:30 pm
gửi bởi htl
Ai có thí nghiệm này không, chỉ gùm với (mô phỏng hoặc quay phim)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 02, 2005 1:55 pm
gửi bởi Khách
http://www.schulphysik.de/java/physlet/ ... ptik1.html
máy cần cài java
sau đó bấm vào Spiegel để tạo gương và pfeilobjekt để tạo vật!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 12, 2005 10:32 am
gửi bởi thanhvatly
Ja va là gì nhỉ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 12, 2005 4:22 pm
gửi bởi X-force
thanhvatly đã viết:Ja va là gì nhỉ?


bạn vào đây đọc
http://www.vatlysupham.com/diendan/viewtopic.php?t=907