Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài toán Con đường ngắn nhất

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 11, 2010 4:55 am
gửi bởi Microsoft
Trên mặt cầu bk R, vòng tròn lớn (vòng tròn bk R) là con đường ngắn nhất giữa 2 điểm (t/chất phải thừa nhận).
:lamda là vĩ độ và :gamma là kinh độ, hãy xác định chiều dài của con đường ngắn nhất giữa Paris ( :lamda1 = 48^052', :gamma1 = 2^020') và Tokyo ( :lamda2 = 35^042', :gamma2 = 139^030').
Dữ liệu: bk Trái Đất: (6,37 # 0,01).10^6m (TĐ không tuyệt đối hình cầu)