Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chất rắn???

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 29, 2007 5:10 pm
gửi bởi Y_Van
Cho tớ hỏi tinh thể và chất rắn nói chung thì khác nhau ở chỗ nào? , phân biệt chúng như thế nào?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 30, 2007 7:02 pm
gửi bởi ddbich
Vấn đề này hình như ở SGK 11 có đề cập thì phải.
Chất "rắn" dùng để chỉ trạng thái rắn nói chung của vật chất. Ở trạng thái rắn, vật có hình dạng xác định (và giữ nguyên hình dạng nếu không có tác động nào xảy ra với nó-nghiền, đập chẳng hạn,...). Khác với chất rắn, chất lỏng có thể di chuyển và có hình dạng bất kỳ tùy thuộc vào bình chứa nó. Trong chất rắn các nguyên tử/phân tử chỉ dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng của nó, không thể chuyển động như trong chất lỏng, chất khí hay plasma.
Hình ảnh
Chất rắn thường được chia: chất rắn có cấu trúc tinh thể (crystalline structure) và chất rắn vô định hình (amorphous).
Trong chất rắn có cấu trúc tinh thể các nguyên tử/phân tử được sắp xếp một cách đều đặn, tuần hoàn trong không gian gọi là mạng tinh thể. Cấu trúc tuần hoàn của tinh thể còn được gọi là cấu trúc trật tự xa (Long-range ordered).
Hình ảnh
Những chất rắn mà không có cấu trúc tinh thể, như thủy tinh, được gọi là chất rắn vô định hình (hay đơn giản là chất vô định hình).
Tinh thể mà em muôn phân biệt ở đây là chất rắn có cấu trúc tinh thể.