Bài báo gốc của Einstein về thuyết tương đối!

Bài báo gốc của Einstein về thuyết tương đối!

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 4 Tháng 5 03, 2006 4:31 pm

Để mọi người biết mặt mũi của vật làm khổ bao nhiêu thế hệ sinh viên hơn một trăm năm qua:

Albert Einsteins erste Veröffentlichung zur Speziellen Relativitätstheorie

(Annalen der Physik und Chemie, Jg. 17, 1905, S. 891–921)
Tớ sẽ từ từ dịch (rất không chuyên nghiệp và nhiều sai sót)

Hình ảnh

3. Về Điện động lực của một vật chuyển động (A. Einstein )

Điện động lực học Maxwell như hiện tại đã được chứng thực và phát triển, trong các ứng dụng của nó lên các vật chuyển động trong hệ bất đối xứng, các hiện tượng chưa được làm sáng tỏ, là hoàn toàn rõ ràng. Ta xem xét một ví dụ về sự tương tác điện động lực giữa một nam châm và một dây dẫn. Hiện tượng quan sát được chỉ phụ thuộc vào chuyển động tương đối của dây dẫn và nam châm, trong khi theo hầu hết các quan điểm thì trong cả hai trường hợp đều cho rằng vật này hay vật kia chuyển động cũng có mối liên hệ chặt chẽ khó tách rời.
Dịch chuyển nam châm và để dây dẫn đứng yên, khi đó quanh nam châm sẽ sinh ra một điện trường với một giá trị năng lượng đã biết, và do đó tại vị trí có dây dẫn sẽ sinh ra một dòng điện. Nhưng nếu để nam châm đứng yên, dịch chuyển dây dẫn, thì quanh điện nam châm sẽ không sinh ra điện trường, ngược lại trong dây dẫn vẫn có suất điện động ( elektromotorische Kraft? ), cái mà không có năng lượng tương ứng- nhưng ở đây lại phù hợp với sự tương đồng của chuyển động tương đối trong cả hai trường hợp.


Còn tiếp
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Bài viết chưa xemgửi bởi lucgiac_muadong » Thứ 5 Tháng 5 04, 2006 1:54 pm

Sao có một vài cái ko xem đc kìa anh. Mà toàn tiếng Đức thế này....
Hình đại diện của thành viên
lucgiac_muadong
Thợ mộc chính hiệu
Thợ mộc chính hiệu
 
Bài viết: 1415
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 10:55 am
Đến từ: K54_ Hải Dương
Blog: http://vhntnamdinh.edu.vn/

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 5 Tháng 5 04, 2006 2:54 pm

Sao có một vài cái ko xem đc kìa anh. Mà toàn tiếng Đức thế này....

đã nói là bài báo gốc thì tiếng Anh sao được! :D
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 2 Tháng 5 08, 2006 10:26 am

Hình ảnh

Ví dụ này tương tự như thí nghiệm thất bại (ND: có thể là thí nghiệm Michelson_Morley )nhằm xác định chuyển động tương đối của trái đất trong môi trường ánh sáng (Lichtmedium), và qua đó đưa đến giả thuyết sự đứng yên tuyệt đối không những trong cơ học mà trong điện động lực cũng không tương thích với tính chất của hiện tượng , tức là trong tất cả các hệ qui chiếu nghiệm đúng các công thức cơ học, thì các định luật điện động lực, quang học cũng sẽ được nghiệm đúng, như những công thức cho những đại lượng của trật tự đầu tiên đã được chứng tỏ. Chúng tôi muốn giả thuyết này ( mà nội dung của nó sau này được gọi là "Nguyên lý của sự tương đối" ) sử dụng như một điều kiên và ngoài ra...die mit ihm nur scheinbar unverträgliche.

Hình ảnh
Từ điều kiện này dẫn đến ánh sáng trong chân không lan truyền với vận tốc V xác định không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật phát sáng. Hai điều kiện này đủ để đạt được một điện động lực học đơn giản và không mâu thuẫn dành cho các vật chuyển động trên cơ sở lý thuyết của Maxwell cho các vật đứng yên. Sự dẫn dắt của "Ete ánh sáng" trong trường hợp này là không cần được biết đến,...
còn nữa
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 5 Tháng 5 11, 2006 2:14 pm

Hình ảnh
Lý thuyết mới phát triển này cũng như các hệ điện động lực khác đều dựa trên cơ sở động học của vật rắn, do đó cũng sẽ vận dụng những mối hiên hệ lý thuyêt giữa các vật rắn ( nhiều hề qui chiếu), đồng hồ và các quá trình điện từ. Việc hưa chú ý tới hết các yếu tố này sẽ là những mầm mống của khó khăn mà nó sẽ gặpviệc phải chống lại những những yếu tố đó trong hiện tại của điện động lực các vật chuyển động.
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 5 Tháng 5 11, 2006 2:33 pm

Hình ảnh

I) Phần động học

1. Định nghĩa về sự đồng thời

Xét hệ qui chiếu trong đó những phương trình cơ học của Newton được nghiệm đúng. Ta gọi hệ này là "hệ tĩnh" để phân biệt về mặt ngôn từ với hệ qui chiếu được sử dụng để trình bày ở phần sau này.
Đặt một chất điểm trong hệ qui chiếu này, khi đó ta có thể xác định được vị trí hiện tại tương đối của nó so với lúc trước thông qua một tỉ lệ xác định bằng việc sử dụng hình học Ơ cơ lít và có thể vẽ ra trên hệ tọa độ Đề các.
Nếu ta muốn mô tả chuyển động của vật thì ta đưa ra hàm của các giá trị tọa độ theo thời gian. Nó tạo dấu ấn trước hết là ở công thức toán sau đó là ý nghĩa vật lý, khi người ta muốn tìm hiểu rõ, thời gian ở đây có nghĩa là gì?
Hình ảnh
Chúng ta hãy chú tâm, xem trong mọi nhận thức của mình thì thời gian đóng vai trò gì,thì sẽ thấy đó hoàn toàn là các nhận thức về sự đồng thời. Chẳng hạn khi chúng ta nói: " Mọi chuyến tàu đều đến đây vào lúc 7 h " điều đó có nghĩa là " Việc kim ngắn của đồng hồ chúng ta chỉ vào chấm 7h hành động tàu vào ga xảy ra đồng thời"

Có thể chỉ ra rằng mọi định nghĩa về thời gian đều gặp phải khó khăn không giải quyết nổi đó là đặt khái niệm thời gian với vị trí của kim đồng hồ trên đồng hồ của tôi.

Sự định nghĩa này là đủ đối với các sự kiện xảy ra tại chỗ đặt đồng hồ, nhưng không đủ nếu xét những sự kiện xảy ra tại các vị trí khác nhau, khi đó đồng hồ ở vị trí nào sẽ bị bác bỏ?
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Bài viết chưa xemgửi bởi bin » Thứ 5 Tháng 5 11, 2006 2:52 pm

Hình ảnh


Hình ảnh
⇒ • √ ∠ ∞ ≈ ∫ ≡ α β γ δ ε η κ λ π ρ σ φ ω Γ Δ ∇ Θ Λ Σ Φ Ω
Thí nghiệm ảo java/ph14vn/
Trang chủ Khoa lý http://vatly.hnue.edu.vn
Hình đại diện của thành viên
bin
Giảng viên
 
Bài viết: 3315
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 10, 2005 1:54 pm
Đến từ: Khoa Vật lí - ĐHSPHN
Facebook: http://www.facebook.com/vanbien

Re: Bài báo gốc của Einstein về thuyết tương đối!

Bài viết chưa xemgửi bởi quangnguyen50 » Thứ 5 Tháng 5 17, 2012 3:22 pm

The principle of relativity; a collection of original memoirs on the special and general theory of relativity (1952)
http://archive.org/details/principleofrelat00lore
quangnguyen50
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 5:35 pm


Quay về Vật lý lý thuyết

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron