Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 17, 2008 3:00 am
gửi bởi vongoctri
Hình ảnh

Mình thấy bài toán này cách giải lạ quá, ai biết thì giảng giải tường tận cho mình mới.
CÓ ai biết định luật Power và Identity là gì ko? Cách dùng như thế nào?

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 17, 2008 7:22 am
gửi bởi letrongtuan
tớ thấy bài này giải lạ quá
tại sao lại có thể áp dụng công thức đại số bình thường đối với Lim được nhỉ ?
tớ sẽ in ra hỏi thầy thử

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 2:27 pm
gửi bởi Chipset2Core
Bài này mình tháy cách giải bị sai ở bước thứ hai :
Chip làm ra đáp số lim=-1 ;theo hai cách làm .
  Cách 1:
  \lim_{x \to 0}\frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{sinx}
  = \lim_{x \to 0}\frac{({\sqrt{x}})^2}{\sqrt{sinx} - \lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{sinx}}
  =\lim_{x \to 0} \sqrt{x}. \sqrt{(\frac{sinx}{x}})^{-1} - \lim_{x \to 0} \sqrt{(\frac{sinx}{x})^{-1}}
  = \lim_{x \to 0}\sqrt{x}.\sqrt{ (\lim_{x \to 0}\frac{sinx}{x}})^{-1} -\sqrt{ (\lim_{x \to 0}\frac{sinx}{x}})^{-1}
  =( 0).(1)-1=-1.
  Cách 2:
  (Áp dụng quy tắc Lôpitan)
  \lim_{x \to 0}\frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{sinx}= \lim_{x \to 0}(\frac{x}{\sqrt{sinx}}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{sinx}})= \lim_{x \to 0}\frac{2 \sqrt{sinx}}{cosx}-\lim_{x \to 0}\frac{\sqrt{sinx}}{cosx \sqrt{x}}= 0-(1).(1)=-1.

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 5:13 pm
gửi bởi letrongtuan
tớ đọc sách giáo khoa, các công thức áp dụng đúng , thấy bài này hợp lí đấy chứ

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 19, 2008 2:58 am
gửi bởi vongoctri
Cảm ơn mọi ngơời đã giải giúp nhé.
bài này mình cho Maple giải đó. Nhưng sai sót ở chỗ, lúc nhập liệu, mình đánh vào "sinx" còn nó bắt buộc phải là "sin(x)".
Do đó, máy nghĩ sinx là một hằng số gì đó ---> cho ra ngoài, ko tính bứoc đó :D

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 19, 2008 3:04 am
gửi bởi Lò Xo
Power là lũy thừa. Indentity là định nghĩa.
Mẫu số không phải là hằng số nên không thể đem ra ngoài lim được. Cách giải của Chip đúng rồi đó.

Re: Cách giải lạ bài toán giới hạn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 4:22 pm
gửi bởi lepton255
cách giải nhanh hơn : khi x --> 0, sinx ≈ x , => lim = -1