Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

một bài tập hóa khó cần mọi người giúp đỡ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 23, 2008 3:23 am
gửi bởi bích hồng
Thêm 78 ml dd bạc nitrat 10% ( klượng riêng 1.09 g/ml ) vào một dd có chứa 3.88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13.3 ml dd HCl nồng độ 1,5 mol/l. Xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở đktc cần dùng để tạo ra lượng axit HCl đã dùng.

Re: một bài tập hóa khó cần mọi người giúp đỡ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 23, 2008 11:09 am
gửi bởi dungbaby
bích hồng đã viết:Thêm 78 ml dd bạc nitrat 10% ( klượng riêng 1.09 g/ml ) vào một dd có chứa 3.88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13.3 ml dd HCl nồng độ 1,5 mol/l. Xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở đktc cần dùng để tạo ra lượng axit HCl đã dùng.

bài này D nghĩ thế này
vì nước lọc phản ứng với HCl nên chứng tỏ AgN03 dư
PTPư: AgN03+HCl => AgCl + HN03
tính đc mol HCl = 0,02 suy ra AgN03 dư 0,02 mol
ta cũng tính đc số mol AgN03 lúc đầu là 0,05 mol nên số mol AgNo3 phản ứng mới KBr và NaI là 0,03 mol
PTPƯ : AgN03 + KBr => AgBr + KN03
mol x x
AgN03 + NaI => NaN03 + AgI
mol y y
Theo bài ra ta có hệ phương trình
x+y = 0,03
119x+150y=3,88
giải ra ta đc x=0,02
y= 0,01
tính đc khối lượng mỗi kim loại
:clap :clap :clap :clap

Re: một bài tập hóa khó cần mọi người giúp đỡ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 24, 2008 2:16 pm
gửi bởi mrquiz
bích hồng đã viết:Thêm 78 ml dd bạc nitrat 10% ( klượng riêng 1.09 g/ml ) vào một dd có chứa 3.88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13.3 ml dd HCl nồng độ 1,5 mol/l. Xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở đktc cần dùng để tạo ra lượng axit HCl đã dùng.

tôi có cách giải khác
phương trình thứ nhất 119x + 150y=3.38 (giống dungbb)
viết các PTPƯ (như dungbaby)
ta có khối lượng AgNO3 phản ứng = 78*1.09*10%=...
theo phương trình phản ứng thì 1mol AgNo3 phản ứng với 1 mol NaI và 1mol Kbr
(x+y) mol AgNo3 phản ứng với x mol NaI và y mol KBr
lại có số mol AgNo3 đã phản ứng với HCl = 0.02
=> 170*(x+y+0.02)= 78*1.09*10%
giải (1)(2)=> x và y => KL kim loại ...........
cooli cooli

Re: một bài tập hóa khó cần mọi người giúp đỡ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 04, 2008 3:44 pm
gửi bởi dungbaby
[/quote]
tôi có cách giải khác
phương trình thứ nhất 119x + 150y=3.38 (giống dungbb)
viết các phwong trình phản ứng (như dungbb)
[/quote]
cách giải này cũng được