Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Điều hành viên: big_wings

Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Over » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 6:10 pm

Sau đây là 82 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức toán phổ thông cho sinh viên kinh tế của Đức do Binhdan làm chủ đạo.

Sẽ post lần lượt 15 câu hỏi một. Các bạn post đáp án lên đây, chú ý tránh để đáp án sai của người khác làm ảnh hưởng đến mình :D . Sau khi trả lời hết bọn mình sẽ tổng kết điểm cho mỗi người, mỗi câu 1 điểm.
Chúc các bạn có những giờ phút bổ ích ôn lại môn toán.
New Start
Over
Tí ta tí tởn
Tí ta tí tởn
 
Bài viết: 562
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 2 25, 2006 11:05 am
Đến từ: Germany

Câu 1-15

Bài viết chưa xemgửi bởi binh_dan2005 » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 6:13 pm

Câu 1/82-1.1.1/ Số thực (1 điểm)
{1,2} U {2,3} =
a) {1,2}
b)Tập rỗng
c)2
d){2}
e){1,2,3}

Câu 2/82-1.1.2/ Số thực (1 điểm)
\sqrt{0,0004}=
a)0,02
b)0,002
c)0,0016
d)0,0000002
e)0,0002

Câu 3/82-1.1.3/ Số thực (1 điểm)
{1,2}\bigcap{2,3}=
a)Tập rỗng
b){1,3}
c){2}
d){1,2,3}
e)2

Câu 4/82-1.1.4/ Số thực (1 điểm)
x^2-1=0,x=
a)-1
b) i
c) +/- i
d) +/-1

Câu 5/82-1.1.5/ Số thực (1 điểm)
3^0=
a)0
b)1/3
c)không xác định
d)3
e)1

Câu 6/82-1.1.6/ Số thực (1 điểm)
log 100= ( loga cơ số 10 của 100)
a)2
b)4
c)10
d)0,100+2
e)1
Câu 7/82-1.1.7/ Số thực (1 điểm)
\sum\limits_{i=1}^{3}i=
a)5
b)6
c)4
d)14
e)3

Câu 8/82-1.2.1/ Bất Phương trình (1 điểm)
Cho bất phương trình sau:
x-8\le4
Vậy khoảng nghiệm là:
a)(-\infty,-4]
b)(-\infty,+4]
c)(-\infty,12]
d)(-4,4]
e)(4,12]
f) (-\infty,4]U[12,\infty)
g) (-\infty,8]U[12,\infty)
h)không khoảng nào nêu trên.

Câu 9/82-1.2.2/ Bất Phương trình (1 điểm)
Cho bất phương trình sau:
|x-8|\ge4
Vậy khoảng nghiệm là:
a)(-\infty,-4]
b)(-\infty,+4]
c)(-\infty,12]
d)(-4,4]
e)(4,12]
f) (-\infty,4]U[12,\infty)
g) (-\infty,8]U[12,\infty)
h)không khoảng nào nêu trên.

Câu 10/82-1.2.3/ Bất Phương trình (1 điểm)
Cho bất phương trình sau:
|x-8|\le4
Vậy khoảng nghiệm là:
a)(-\infty,-4]
b)(-\infty,+4]
c)(-\infty,12]
d)[-4,4]
e)[4,12]
f) (-\infty,4]U[12,\infty)
g) (-\infty,8]U[12,\infty)
h)không khoảng nào nêu trên.
Câu 11/82-1.2.4/ Bất Phương trình (1 điểm)
Cho bất phương trình sau:
\frac{1}{x-8}\le\frac{1}{4}
Vậy khoảng nghiệm là:
a)(-\infty,-4]
b)(-\infty,+4]
c)(-\infty,12]
d)[-4,4]
e)[4,12]
f) (-\infty,4]U[12,\infty)
g) (-\infty,8]U[12,\infty)
h)không khoảng nào nêu trên.

Câu 12/82-1.2.5/ Bất Phương trình (1 điểm)
Hệ phương trình
\left\{  \begin{array}{l}    3x-y = 12 \\    5x+y =12   \end{array}\right.
có nghiệm (x,y).
Tổng x+y bằng:
a)0
b)16-5x+(y/3)
c)-12
d)6
e)3

Câu 13/82-1.3.1/ Dãy (1 điểm)
b=\lim_{n\to\infty}{\frac{(n^2+2)(n^2-2)}{n^3-2n}-\frac{n^4-n}{n(n^2+2)}}
Hãy tính giới hạn b
a)b không tồn tại
b)b=0

Câu 14/82-1.3.2/ Dãy (1 điểm)
b=\lim_{n\to\infty}{\frac{3^{n+2}+4}{3^n}}
Hãy tính giới hạn b nếu tồn tại:
a)b không tồn tại
b)b=9

Câu 15/82-1.3.3/ Dãy (1 điểm)
b=\lim_{n\to\infty}{\frac{3n^2(n+1)!}{n(n^2-1)n!}}
Hãy tính giới hạn b nếu tồn tại:
a)Giới hạn tồn tại và bằng 0
b)Giới hạn tồn tại và bằng 1
c)Giới hạn tồn tại và bằng 3n
d)Giới hạn không tồn tại
e)Giới hạn tồn tại và bằng 3
Sửa lần cuối bởi binh_dan2005 vào ngày Thứ 2 Tháng 9 03, 2007 7:17 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
binh_dan2005
Oberteufel
Oberteufel
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 11, 2005 2:33 pm
Blog: https://bepvuson.com.vn/bep-tu.html

Re: Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr.Kid » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 7:14 pm

1.e
2.a
3.c
4.d
5.e
6.a
7.b
8.c
9.f
10.e
11.g
12.a
13.Câu này hình như là vô cùng mà
14.b
15.Không biết làm !^^! chưa học đến :anva
_[S]now_[D]evil_-_[D]evil_[M]ay_[C]ry_
[L]ạnh [L]ùng - [Đ]ơn [Đ]ộc - [D]uy [N]hất
Hình đại diện của thành viên
Mr.Kid
Yêu dại khờ
Yêu dại khờ
 
Bài viết: 475
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 21, 2007 12:36 pm

Re: Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Pretty_moon » Thứ 2 Tháng 9 03, 2007 4:07 am

1 e
2 a
3 c
4 d
5 e
6 a
7 b
8 c
9 f
10 e
11 h
12,13,14 HK2 mới học tới lim chị ơi :he
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Pretty_moon
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 30, 2006 6:07 am

Re: Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Over » Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 10:58 pm

Wow, ox mình và Pretty Moon giỏi quá!!! Những câu chưa biết có thể bỏ qua, hoặc là giở sách đọc trước. ;)
Sau đây là 15 câu tiếp theo, 5 câu đầu binhdan dịch, 10 câu tiếp theo hôm nay Phyl mới ục ịch dịch được. Do không biết dùng từ chuyên môn làm sao, nên dịch nghe dở dở, mọi người thông cảm longlanh
Mọi người tiếp tục thử làm nhé.


Câu 16/82-1.3.4/ Dãy (1 điểm):
b=\lim_{n\to\infty}{(n+1-\frac{n^2-1}{n+1})}
Hãy tính giới hạn b nếu tồn tại:
a)Giới hạn tồn tại và bằng 2
b)Giới hạn không tồn tại
c)Giới hạn tồn tại và bằng 0


Câu 17/82-1.3.5/ Dãy (1 điểm)
d=\lim_{n\to\infty}{\frac{3n}{4n+5}^2}
Hãy tính giới hạn b nếu tồn tại:
a)Giới hạn không tồn tại
b)Giới hạn tồn tại và bằng 9/16
c)Giới hạn tồn tại và bằng 0

Câu 18/82-1.4.1/ Chuỗi (1 điểm)
c = 9 + 3 + 1 + (1/3) + (1/9) +
a)c=121/9
b)c=27/2
c)c không tồn tại

Câu 19/82-1.4.2/ Chuỗi (1 điểm)
\lim_{n\to\infty}{\sum\limits_{i=1}^{n}[-\frac{2^i-1}{4^i}]}
Hãy tính giới hạn nếu tồn tại:
a)Giới hạn không tồn tại
b)Giới hạn tồn tại và bằng -1/2

Câu 20/82-1.4.3/ Chuỗi (1 điểm)
\lim_{n\to\infty}{\sum\limits_{i=1}^{n}[4.(\frac{1}{3})^{(i-1)}-1]}
Hãy tính giới hạn nếu tồn tại:
a)Giới hạn tồn tại và bằng 1/3
b)Giới hạn tồn tại và bằng 0
c)Giới hạn không tồn tại
d)Giới hạn tồn tại và bằng 4

Câu 21/82 – 1.5.1/ financial maths (1đ):

Một nguồn vốn ban đầu (capital) K đủ để cung cấp hàng tháng cho một sinh viên 500 Eur trong vòng 4 năm. Nhưng sinh viên này muốn mỗi tháng có 750 Eur. Như vậy thì:
a) Vốn ban đầu phải được nâng lên ít hơn 50%
b) thời gian hưởng học bổng bị giảm đi một nửa
c) Lãi suất để tăng vốn hàng nam phải là 50%
d) Vốn phải được tăng lên ít nhất 50%

Câu 22/82 – 1.5.2/ financial maths (1đ): (câu này không biết dịch sang từ chuyên môn tiếng Việt thế nào cho chính xác, trong từ điển ko có, đành phải giải thích vòng :(( )

Bạn phải vay lãi một số tiền ở ngân hàng. Lãi suất hàng năm: 6% và mỗi năm bạn phải trả dần một số tiền cố định là K. (K = tiền lãi Z + tiền phải trả T)
a) Trong kì trả nợ cuối cùng thì số tiền lãi (Z) lớn hơn số tiền phải trả (T).
b) Số tiền phải trả mỗi kì được tính bằng tổng số tiền vay chia cho số năm.
c) Tổng số tiền phải trả (T) qua các kì bằng tổng số tiền cho vay.
d) Tổng số tiền lãi phải trả qua các kì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tiền phải trả T.


Câu 23/82 – 1.5.3/ financial maths (1đ):

Một ông bố gửi 500 Eur vào ngày sinh của đứa con trai vào quĩ tiết kiệm. Sau đó mỗi lần sinh nhật cậu con trai ông lại gửi 1000 Eur vào quĩ tiết kiệm. Lãi suất nhận được là: 5%. Hỏi ngay sau ngày sinh nhật thứ 20 thì có bao nhiêu tiền trong quĩ của ông:
a) 21000 đến 50000 eur
b) nhiều hơn 50000 eur
c) đúng 20500 eur
d) đúng 20000 eur


Câu 24/82 – 1.5.4/ financial maths (1đ):

Một gramm kim loại hiếm giá bán vào cuối năm là 28,-- eur, tức 250% của giá bán đầu năm. Vậy giá bán đầu năm là bao nhiêu?
a) 21.--eur
b) 8.—eur
c) 16.80 eur
d) 20.--eur
e) 11.20 eur


Câu 25/82 – 1.5.5/ financial maths (1đ):

Một số vốn ban đầu 100€ sau 3 năm với lãi suất 10% hàng năm sẽ là:
a) 150 €
b) 130
c) 136
d) 133.10
e) 134.80


Câu 26/82 – 2.1.6/ hàm số một biến (1đ):

Hàm số f(x)= 1/ (x-3) với x>3 là có thể nghịch đảo. (inverse function)
a) đúng
b) sai


Câu 27/82 – 2.1.2/ hàm số một biến (1đ):
Hàm số f(x) = 1/ |x-3| là liên lục trên R.
a) đúng
b) sai


Câu 28/82 – 2.1.3/ hàm số một biến (1đ):

Hàm số:
F(x) = | -4x² - 3x + 16, x>1
------ | 5x + 8 , x <= 1
là liên trục trên R.
a) đúng
b) saiCâu 29/82 – 2.1.4/ hàm số một biến (1đ):

e^ln(e) - ln(1) + e^0 - e^1 = 1 .

a) đúng
b) sai


Câu 30/82 – 2.1.5/ hàm số một biến (1đ):

log3(81) = 3 .
a) đúng
b) sai
Sửa lần cuối bởi Over vào ngày Thứ 4 Tháng 9 05, 2007 3:33 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: edited on Binhdan's request
New Start
Over
Tí ta tí tởn
Tí ta tí tởn
 
Bài viết: 562
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 2 25, 2006 11:05 am
Đến từ: Germany

Re: Trắc nghiệm kiến thức toán phổ thông của bạn

Bài viết chưa xemgửi bởi Chipset2Core » Thứ 4 Tháng 9 05, 2007 10:52 am

30.b
29.a
28.b
27.b
26.a
25.b
24.b
16. mình tính ra: lim = 3 ,hông có đáp án nào giống với mình hết .???
17.b
chuyên cung cấp máy rửa bát bosch, máy rửa chén chefs, máy rửa bát eurosun chính hãng nhập khẩu
Hình đại diện của thành viên
Chipset2Core
I'm a boy, not a girl
 
Bài viết: 258
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 03, 2007 9:39 am
Đến từ: Tay Nguyen


Quay về Học các môn khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách