Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

một bài toán khá hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 11, 2007 4:26 pm
gửi bởi dangchung
tớ có bài toán này khá hay, hy vọng mọi người sẽ thích:
trong 1 cánh đồng cỏ mọc khắp nơi với cùng một vận tốc và cùng một độ rậm như nhau. biết rằng 70 con bò ăn hết cỏ trong 24 ngày và 30 con bò ăn hết cỏ trong 60 ngạy có bao nhiêu con bò để ăn hết cỏ trong trên cánh đồng trong vòng 96 ngày? biết rằng vận tốc ăn của mỗi con bò là như nhau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 11, 2007 4:38 pm
gửi bởi binh_dan2005
70*24=a+24x
30*60=a+60x
=>x=10/3
a=1600
=>số bò= (1600+96*10/3)/96=20 con

Re: một bài toán khá hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 03, 2007 3:06 pm
gửi bởi vietanh_tk
sai rôi` các anh ơi
đap' số là 5 con bo` ăn hêt' cỏ trong canh' đông` trong 6 tuân` chớ
phunlua phunlua oaoa

Re: một bài toán khá hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 03, 2007 4:23 pm
gửi bởi dangchung
đề đâu có bảo là bao nhiêu con bò ăn hết trong 6 tuần đâu ?

Re: một bài toán khá hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 10:46 am
gửi bởi dungbaby
dangchung đã viết:tớ có bài toán này khá hay, hy vọng mọi người sẽ thích:
trong 1 cánh đồng cỏ mọc khắp nơi với cùng một vận tốc và cùng một độ rậm như nhau. biết rằng 70 con bò ăn hết cỏ trong 24 ngày và 30 con bò ăn hết cỏ trong 60 ngạy có bao nhiêu con bò để ăn hết cỏ trong trên cánh đồng trong vòng 96 ngày? biết rằng vận tốc ăn của mỗi con bò là như nhau

bạn ơi,bài này có phải là trong quyển Toán nâng cao và phát triênr toán 8 không, đây hình như là bài toán Niu-tơn,gọi 1 ngày cỏ mọc thêm là a phần cánh đồng,sau đó giải ra a là được,từ a rồi tính tiếp

Re: một bài toán khá hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 3:15 pm
gửi bởi big_wings
bài của dangchung hỏi có trong Nâng cao và phát triển toán 8 phần Giải bài toán bằng cách lập phương trình :clap