Bài Toán Về Cái Cân, Ai Làm Được Ko???

Điều hành viên: big_wings

Bài Toán Về Cái Cân, Ai Làm Được Ko???

Bài viết chưa xemgửi bởi PlayboyLoveMusic » Thứ 4 Tháng 4 11, 2007 9:31 am

Có mười (10) trái banh giống nhau (hình dáng bên ngoài) trong đó có chín (9) trái có trọng lượng bằng nhau, và một (1) trái có trọng lượng khác (có thể nhẹ hơn hoặc nặng hơn). Dùng một cân bàn và cho phép cân ba (3) lần, bạn hãy chỉ ra trái banh có trọng lượng khác đó.
Rất yêu âm nhạc./.
Hình đại diện của thành viên
PlayboyLoveMusic
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 3:34 pm
Đến từ: Tp.HCM

Trả lời bài toán cái cân

Bài viết chưa xemgửi bởi Black_Pearl » Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:45 am

Xác định bằng cách:
_ Chia nhóm 10 quả thành 3 nhóm, mỗi nhóm 3 quả và 1 quả dư
_ Lấy 2 trong số 3 nhóm 3 quả, bỏ lên bàn cân:

+ Nếu cân thăng bằng:
=> quả banh cần tìm nằm trong số bốn quả còn lại. (Còn 2 lần cân)
Để xác định tiếp: Lấy 2 trong số 4 quả còn lại, bỏ lên cân:(còn 1 lần cân)
* Nếu cân thăng bằng, thì thay, một trong hai trong quả cân trên cân bằng 1 trong hai quả còn lai.
~~Nhận xét: #nếu cân tiếp tục thăng bằng thì quả cần tìm là quả còn lại
# nếu cân không thăng bằng thì quả cần tìm là quả vừa bỏ lên cân
* Nếu không thăng bằng thì thay bên nặng hơn bằng một quả ở dưới, nếu cân tiếp tục không thăng bằng thì quả cần tìm là quả ở bên nhẹ hơn, nếu cân trở về trạng thái cân bằng thì quả cần tìm là quả năng.

+ Nếu cân không thăng bằng : => quả cần tìm nằm trong 6 quả đang cân
Để xác định tiếp: Thay 3 quả phía bên nặng hơn bằng 3 quả chưa cân :
* Nếu cân vẫn không thăng bằng thì quả cần tìm nằm trong nhóm nhẹ hơn, và quả đó thì nhẹ hợn
Tiếp tục lấy 2 trong số 3 quả trong nhóm nhẹ hơn bỏ lên cân, nếu cân bằng thì quả cần tìm là quả còn lại, nếu không cân bằng thì quả cần tìm là quả nhẹ hợn
* Nêu cân thăng bằng, thì quả cần tìm nằm trong nhóm nặng hơn, và là quả nặng hơn. Sau đó tiếp tục thực hiện tương tự như trên thì tìm ra.
(^_^).
Where there is a will there is a way.
("),,,(")
(^ - ^)
Hình đại diện của thành viên
Black_Pearl
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 06, 2007 1:02 pm
Đến từ: PC


Quay về Học các môn khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách