Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 5:28 pm
gửi bởi Mr.Kid
Bác nào chỉ em cách vẽ mấy cái hàm trên được suy ra từ hàm y=f(x) (giải thích hoặc có ebook bằng tiếng anh thì càng tốt ohyeah )
y^2=f(x)
y={f(x)}^2
y=\frac{1}{f(x)}

:he

Re: Vẽ hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 11:24 pm
gửi bởi nguyentrongxuyen
Đạo hàm khảo sát hàm số như bình thường ấy :D
Mà vẽ đồ thị của hàm số chứ vẽ hàm số là vẽ gì?

Re: Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 11:32 pm
gửi bởi Mr.Kid
Nguyên văn của nó đây ah

y=f(x)=\frac{x+2}{x-2}
Giải thích làm thế nào bạn có thể vẽ được đồ thị hàm số y=g(x)={(\frac{x+2}{x-2})}^2 từ đồ thị hàm số f(x)

Re: Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:34 am
gửi bởi Lò Xo
Chiếu từng điểm lên trên rồi chiếu sang phải (thí dụ với hàm sin(x) -> sin^2(x) )

Re: Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 11:55 am
gửi bởi Lò Xo
Sorry. Quên gửi hình.

Re: Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 06, 2009 11:41 pm
gửi bởi vuong_mipt
Vậy hàm y=1/f(x) được suy ra như thế nào?

Re: Vẽ đồ thị hàm số

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 07, 2009 11:04 pm
gửi bởi Lò Xo
Bạn thay đồ thị y=x^2 bằng đồ thị y=1/x rồi cũng chiếu như trên.