Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đề toán....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:29 pm
gửi bởi Microsoft
f(x)=\frac{-2x^2-x-1}{(m-1)(\frac{1}{2})^{-cos^2x}+2^{1+sin^2x}+2m}
Tìm m để f(x) < 0 với mọi x?

Re: Đề toán....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 09, 2008 2:58 pm
gửi bởi dragonthone
rất dễ bạn ơi chịu khó ngó chút xíu là ra liền hà..... cố gắng lên nha.. Mình bùn ngũ quá nen nhát ghi ra đây x:i x:i x:i

Re: Đề toán....

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 18, 2009 12:54 pm
gửi bởi Rockcat
Mình gọi mẫu số là A, dễ thấy tử số luôn nhỏ hơn 0.Đặt t=x^{sinx^{2}} tới đây bạn chỉ còn pt bậc 2 nữa mà thôi