Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Định thức xác định diện tích tam giác?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 02, 2008 3:39 pm
gửi bởi honglinh
có ai chỉ giúp định thức xác định diện tích tam giác tạo bởi 3 điểm đã biết tọa độ?( Trong định thức ta không phải tính tọa độ của một vectơ nào đó mà chỉ có liên quan đến tọa độ riêng biệt của 3 điểm)