Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

cứu

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 3:52 am
gửi bởi vi_thảo
mình đang phải viết bài tiểu luận về "Ứng dụng của tích phân đường - tích phân mặt và phương trình vi phân trong vật lý ai co tài liệu gì xin vui lòng giúp đỡ
bài viết này hết sức quan trọng nếu có sơ xảy gì thì chắc mình chỉ còn nước nhảy lầu hoặc thi lại thoi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 10, 2007 3:14 pm
gửi bởi nvbien
Với yêu cầu như này chắc bạn đang là sinh viên đại học, nếu thế thì bạn có thể đọc các quyển phương pháp toán lý trên thư viện hoặc ngoài hiệu sách. Nếu tốt tiếng anh bạn có thể download vài quyển sau:
http://www.vatlysupham.com/diendan/download.php?id=1255

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 13, 2007 5:11 am
gửi bởi vi_thảo
rất cám ơn bạn nhưng sao mình down rồi mà không đọc được, hình như không có font chữ đó hay sao á

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 13, 2007 8:54 am
gửi bởi bin
Cần cài thêm djvu plus gin vào máy để đọc quyển 1
2 quyển sau cần có acrobat reader. Đây là những phần mềm tối thiểu và miễn phí để đọc ebook.
http://www.lizardtech.com/download/file ... /index.php
(bấm auto install)

http://www.adobe.com/ap/products/acrobat/readstep2.html