Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Toán phổ thông đây bài 5

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 27, 2006 7:57 pm
gửi bởi k2000
cho n là số tự nhiên hãy ước tính tổng sau
[tex]
[\frac{n+1}{2}]+[\frac{n+2}{4}]+[\frac{n+4}{8}]+...+[\frac{n+2k}{2^{k+1}}]
[/tex]
Giải thích
trong đó ký hiệu [x] là phần nguyên của x
Chẳng hạn
[1,3]=1
[2,999]=2
...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 01, 2006 6:27 pm
gửi bởi k2000
Ế quá, thử giải thử bài toàn này nhé, anh em xem thế nào
Hình ảnh