Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chương trình tính điểm và thống kê điểm trên excel

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 5:37 pm
gửi bởi Albe
Thường thì tôi cũng như các bạn đồ nosy ng nghiệp rất mất thời gian khi phải thống kê điểm cuối năm. Nếu như trường nào đã làm điểm trên máy tính thì vấn đề này thật đơn giản nhưng đối với các Gv dạy nhiều môn mà phải tự tính điểm và đếm số lương giỏi, khá , Tb, yếu, kém, Hs dân tộc, nam, nữ... thì điều này rất mất thời gian và hay bị nhầm lẫn. Chương trình này phần nào giúp ta khắc phục điều này, chỉ mỗi việc phải nhập dũ liệu vào là hơi lâu thôi!

Re: Chương trình tính điểm và thống kê điểm trên excel

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 11, 2008 5:22 am
gửi bởi neuemdahieu
cam on Albe nhe, em dang tim no moi mat!