Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài tập cơ học vật lí hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 28, 2013 8:54 am
gửi bởi tienhoang14
BT: Cho thiết bị như hình . Thanh cứng MN có thể quay quanh điểm O. Biết khối lượng của vật m1= 6 kg, độ dài các đoạn MN=50cm, MO=20cm, a=60 độ. Bỏ qua ma sát, trọng lượng của thanh và các sợi dây.
a, Tìm độ lớn của lực F để thanh MN đứng cân bằng.
b, Nếu không có lực F thì phải treo ở điểm N vật m2 có khối lượng bao nhiêu để thanh MN vẫn cân bằng?
c, Với vật m2 thoả mãn điều kiện câu b sẽ làm cho thanh MN cân bằng ở những địa điểm nào? Tại sao?

Re: Bài tập cơ học vật lí hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 18, 2013 10:34 am
gửi bởi tieuluan1
hình đâu em ơi :D