Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giải hộ bài mạch cầu

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 17, 2013 10:19 pm
gửi bởi Phan Anh Tuan
cho mạch cầu: A1//R1 ; V//R2 ; cầu nối là A2. U cả mạch là 4V. R1=R2=140 ôm. RA như nhau. (A là ampe kế, V là vôn kế). IA1=10 mA. Uv=3V. Tính IA2, I2, Rv?