Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 8:39 pm
gửi bởi cun_yo
một quả cầu rỗng bằng kim loại khi nung nóng thì quả cầu sẽ nở vào phía trong hay ra phía ngoài? Tại sao??????? nosy