Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhiệt độ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 7:20 pm
gửi bởi chaungoclong
:he
nhiệt độ nóng chảy của thiếc ( Sn) và chì (Pb), chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. dựa trên cơ sở nào để biết?

Re: Nhiệt độ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 9:39 pm
gửi bởi cosmos
Theo Vi.Wikipedia, thiếc Sn có nhiệt độ nóng chảy là 250 độ C, chì Pb là 600 độ K (327 độ C).

Mình không rành về phương pháp lắm. Nhưng google được như sau. Theo mình thì nó có nguyên lí chung là dựa trên bước sóng của bức xạ nhiệt thu được.
Re: Nhiệt độ

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 31, 2010 5:39 am
gửi bởi chaungoclong
cam on nhieu nhe