Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

bài tập điện hơi khó đây!ai thử sức ko?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 8:58 pm
gửi bởi minhcoca
Bài 1:
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.Tính điện trở tương đương của mạch.biết các cạnh đều có điện trở=r( :ohm ). :he
Bài 2:
Trong một hộp kín X có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau,mỗi điện trở có giá trị R.Người ta đo điện trở giữa các đầu dây và thấy rằng giữa 2đầu 2 và 4 là R24=0;R13=2/3 R;R12=R14=R34=R23=5/3 R.Bỏ qua điện trở dây nối.Hãy xác định cách mắc đơn giản nhất của các điện trở trong hộp kín trên. :he
Bài 3::
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc CĐDĐ I chạy qua bóng đèn Đ và HĐT U đặt vào 2đầu dây tóc bóng đèn.Mắc nối tiếp bóng đèn đó vào điện trỡ Ro=10 :ohm vào HĐT U=4V.Dựa vào đồ thị hãy xác định HĐT giữa 2đầu dây tóc, CĐDĐ và điện trở của bóng đèn trong mạch điện trên. :he

Re: bài tập điện hơi khó đây!ai thử sức ko?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 3:38 pm
gửi bởi new_chrisx
minhcoca đã viết:Bài 1:
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.Tính điện trở tương đương của mạch.biết các cạnh đều có điện trở=r( :ohm ). :he
Bài 2:
Trong một hộp kín X có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau,mỗi điện trở có giá trị R.Người ta đo điện trở giữa các đầu dây và thấy rằng giữa 2đầu 2 và 4 là R24=0;R13=2/3 R;R12=R14=R34=R23=5/3 R.Bỏ qua điện trở dây nối.Hãy xác định cách mắc đơn giản nhất của các điện trở trong hộp kín trên. :he
Bài 3::
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc CĐDĐ I chạy qua bóng đèn Đ và HĐT U đặt vào 2đầu dây tóc bóng đèn.Mắc nối tiếp bóng đèn đó vào điện trỡ Ro=10 :ohm vào HĐT U=4V.Dựa vào đồ thị hãy xác định HĐT giữa 2đầu dây tóc, CĐDĐ và điện trở của bóng đèn trong mạch điện trên. :he

Bài 1 và bài 3 thuộc dạng toán cơ bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong cuốc 500 bài tập VL cấp 2.
Bài 2: Có R24=0 -> chốt 2 và 4 nối nhau bằng sợi dây
có R13= 2R/3 -> giữa chốt 1 và 2 gồm ( R nt R)//R
R12=R23=R14=R34=5R/3 -> giữa các chốt (1;2)(2;3)(3;4)(1;4) gồm (R nt R)//R nt R
Từ đó có sơ đồ

Re: bài tập điện hơi khó đây!ai thử sức ko?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 31, 2010 8:18 pm
gửi bởi minhcoca
Bạn new_chrisx đã trả lời đúng câu1 và câu2.Xin chúc mừng :clap .Còn câu 3 ai thử sức nào :he