Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mọi người giúp em 2 bài này với

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 01, 2010 3:32 am
gửi bởi myhohohaha
Em sắp thi chuyên rồi... Mọi người ai biết gợi ý cho em với, em xin cảm tạ

Bài 1
Nguồn có hdt U = 30V, R1 = R2 = 5 :ohm ; R3 là 1 biến trở có đtro toàn phần là 20 :ohm ; R4 = 3 :ohm .Ampe kế lý tưởng. Tìm vị trí của C để ampe kế chỉ giá trị lớn nhất.
Hình ảnh

Bài 2
Một h/s dùng một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng M = 0,2 kg để pha m = 0,3 kg nước nhằm đạt nhiệt độ cuối cùng t = 15 độ C. H/s rót vào nhiệt lượng kế m1 gam nước ở t1 = 32 độ C và thả vào đó m2 gam nước đá ở t2 = -6 độ C. Nhiệt độ môi trường là 32 độ C.
a, Tính m1, m2.
b, Khi tính toán học sinh không chú ý rằng trong khi nước đá tan, mặt ngoài của nhiệt lượng kế sẽ có 1 ít nước bám vào, thành thử nhiệt độ cuối cùng của nước là 17,2 độ C. Tính lượng nước bám vào mặt ngoài nhiệt lượng kế.
Biết: + nhiệt dung riêng của đồng, nước, nước đá: 400; 4200; 2100 J/kg.K
+ Nhiệt nóng chảy của nước đá: :lamda =3,35.10 mũ 5 J/kg
+ Nhiệt hoá hơi của nước ở 17,2 độ C: L = 2,46.10 mũ 6 J/kg.

Bài 2 phần a mình làm được rồi, mọi người giúp mình phần b thôi nhé.

Re: Mọi người giúp em 2 bài này với

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 08, 2012 9:49 pm
gửi bởi noodles
2b, Do nhiệt độ của nhiệt lượng kế thấp hơn nhiệt độ phòng nên hơi nước trong không khí tiếp xúc với bình trở thành hơi bão hòa và ngưng tụ ở thành bình
..........................
***Nói tóm lại bạn vào Website :
http://violet.vn/phucat/present/same/entry_id/7986386
_________☺__________☻__________♥___________♦___________♣