Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cho em hỏi cách nào đúng trong bài điện nhiệt này

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 12:41 pm
gửi bởi myhohohaha
Đề bài
1 tủ sấy điện có điện trở R = 20 ôm mắc nối tiếp với đ trở Ro = 10 ôm rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi. SAu 1 thời gian nhiệt độ của tủ sấy giữ nguyên ở t1 = 52 độ C. Nếu mắc thêm 1 tủ sấy nữa giống như trước và mắc song song với tủ đó thì nhiệt độ lớn nhất của tủ sấy = bao nhiêu? Nhiệt độ phòng to = 20 độ. Coi công suất toả nhiệt ra môi trường tỉ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ giữa tủ và môi trường.Cách 1:
+ Mạch gồm Ro nối tiếp R: khỏi vẽ hình
+ Lúc chưa mắc điện trở : I^2.R=k(t_1 - t_o)
<=> \frac{U^2.R}{(R_o +R)^2} = k(52-20)
<=> \frac{U^2. 20}{(10+20)^2} = k.32
<=> \frac{U^2}{45} = k.32 (1)

+ Mắc thêm điện trở:
Điện trở R' của bếp : R' = R:2 = 10 ôm
Biến đổi tương tự \frac{U^2. 10}{(10+10)^2} = k(t - t_o)
<=> \frac{U^2}{40} = k(t-20) (2)

Chia 1 cho 2:
+ \frac{40}{45} = \frac{32}{t-20}
<=> t = 56^o C

Cách 2
+ Phần "Lúc chưa mắc điện trở" giống hệt cách 1: \frac{U^2}{45} = k.32 (1)
+ Mắc thêm điện trở: Gọi điện trở mắc thêm là R2
Hình ảnh
+ Nhiệt độ của R1 và R2 bằng nhau, hao phí tỉ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ nên:
+ Xét I_{1}^{2} . R_1 = k(t - t_o)
<=> (\frac{I}{2})^2 . R_1 = k(t-20)
<=> (\frac{U}{2(R + R_{12})})^2 . R_1 = k(t-20)
<=> \frac{U^2 .20}{4(10+10)^2} = k(t-20)
<=> \frac{U^2}{80} = k(t-20) (3)

Chia 1 cho 3 : \frac{80}{45} = \frac{32}{t-20}
Tính ra t = 38 độ

2 cách làm cho 2 kq khác nhau, mình chả biết cách nào đúng!
Các bạn giúp mình với!

Re: Cho em hỏi cách nào đúng trong bài điện nhiệt này

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 30, 2010 3:30 am
gửi bởi Sarah
Theo mình nghĩ là cách 1 đúng hơn!
Vì ở đề nêu thế này
myhohohaha đã viết:mắc thêm 1 tủ sấy nữa giống như trước và mắc song song với tủ đó
! Nếu đề đưa vậy thì cụm tủ sấy sau giống hết cụm tủ đầu! Mà... cụm tủ đầu gồm
myhohohaha đã viết:1 tủ sấy điện có điện trở R = 20 ôm mắc nối tiếp với đ trở Ro = 10 ôm
.
Có vẻ đề chưa rõ ràng lắm thì phải!
Đó là ý kiến riêng của mình! ko biết có đúng ý bạn ko?! ^_^

Re: Cho em hỏi cách nào đúng trong bài điện nhiệt này

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 30, 2010 5:49 am
gửi bởi myhohohaha
Cảm ơn bạn. Cái tủ sấy của đề chỉ là R = 20 ôm, còn Ro = 10 ôm là điện trở mắc thêm vào thôi.

Re: Cho em hỏi cách nào đúng trong bài điện nhiệt này

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 30, 2010 12:49 pm
gửi bởi Lò Xo
Cách 1 sai vì khi mắc 2 tủ thì công suất tỏa nhiệt ra môi trường tăng gấp đôi, phương trình (2) phải là 2k
(vế trái là công suất tiêu thụ của 2 tủ , vế phải là công suất tỏa ra của 1 tủ. Vì vậy phải thêm số 2 vào vế phải thì 2 vế phương trình mới cân bằng được)

Cách 2 chỉ xét công suất tiêu thụ và tỏa ra môi trường của 1 tủ nên dùng k là đúng.