Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhiệt + Điện =bài hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 25, 2008 1:53 pm
gửi bởi azai_azai_colen
1 dây nhôm thẳng có đường kính tiết diện d=2,5mm được bao quanh bởi lớp nước đálaf D=3,5mm .Nhiệt độ dây dẫn ,nươc đá ơ 0 độ C .Cho I=15A chạy qua dây dẫn thì sau bao lâu nhiệt độ dây dân ở 20 độ C (D đá=9g/cm^3 ; :lamda =340000J/kg ; :rho nhôm=2,8.10^-8 ; c nhôm=880J/kgK ,bỏ qua nhiệt độ trao đổi vối môi trường) :clap

Re: Nhiệt + Điện =bài hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 25, 2008 4:24 pm
gửi bởi chrisx
Bài này hóc búa ở chỗ không cho chiều dài thanh nhôm,cứ tưởng đề thiếu.Nhưng nếu gọi chiều dài là l thì giải ra sẽ rút gọn.
Lúc này thể V_đá=V_D-V_D