Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai rành về các loại mạch điện,vô giúp em với!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 6:17 pm
gửi bởi lucky_rainbow
Trong những sách nâng cao Lý 9 của em,có nói các loại mạch là :mạch hỗn tạp tường minh,hỗn tạp không tường minh.Thế các báb có thể cho em biết rõ về mấy laọi mạch này được không.Em đang cần gấp lắm.Sắp thi chuyên rồi ohyeah

Re: Ai rành về các loại mạch điện,vô giúp em với!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 4:45 am
gửi bởi khanhvan
Chịu, đưa ra bài cụ thể chứ nói khơi khơi thế ai biết cho mà giải quyết leoleo

Re: Ai rành về các loại mạch điện,vô giúp em với!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 6:31 am
gửi bởi chrisx
Cái đó chỉ là tên gọi thôi???Mà tên gọi thì mỗi nơi mỗi khác.
Mạch gồm 3 mạch cơ bản:
-Mạch nối tiếp
-Mạch song song
-Mạch hỗn hợp(hỗn độn):gồm cả nt và sg sg.
(Chú ý:ko có mạch máu)
++Tưòng minh:ngiã là rõ ràng.
Mạch hỗn độn tưòng minh là mạch rõ ràng.
Mạch hỗ độn ko tưòng minh là mạch ko rõ ràng cần biến đổi để thành rõ ràng.
Nguời ta thưòng biến đổi từ mạch ko tưòng minh thành mạch tuờng minh.
Mạch ko tưòng minh gồm:Mạch vô hạn,mạch hình vuông,.......
Em chỉ biết đến đó thôi??? phunlua phunlua phunlua

Re: Ai rành về các loại mạch điện,vô giúp em với!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 9:07 am
gửi bởi cosmos
Các mạch điện hỗn hợp không tường minh thường dành cho mấy học sinh giỏi, khá, và trong chương trình bồi dưỡng, sách bài tập nâng cao. Trong SGK cũng chủ yếu là mạch tường minh (để dễ nắm lí thuyết).
Mấy mạch không tường minh, nhìn vào là... rối liền nếu chưa có kinh nghiệm.
Đã có bài về chuyển mạch điện trong 4r đó. Xem ở các link dưới.
1
2