Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 3:21 pm
gửi bởi ngolebaoloc1993
Sau khi học bài "Ánh sáng trắng.Phân tích ánh sáng trắng" thì có một số câu hỏi
1/Các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có độ khúc xạ khác nhau khi qua 1 Thấu kính.Vậy tại sao khi chiếu ánh sáng trắng song song qua 1 TKHT thi chùm tia lại đồng quy tại 1 điểm.

Re: Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 4:45 pm
gửi bởi nguyentrongxuyen
Nó đâu có đồng quy em nhỉ, chính điều này tạo nên độ sắc sai của thấu kính. Nhưng do những điểm này lệch nhau không đáng kể nên coi như đó là một điểm.

Re: Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 12:29 am
gửi bởi cosmos
Em xin bổ sung ý của anh Xuyên: Thật ra nó không đồng quy nhưng phải dùng dụng cụ để "phóng to" mới nhìn rõ mấy "chỗ đó". Chứ mắt thường thì không thể.

Re: Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 4:39 pm
gửi bởi letrongtuan
chiếu chùm tia tới // qua TKHT có f cực lớn coi sao ?

Re: Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 6:21 pm
gửi bởi nguyentrongxuyen
Thế là một tấm kính à?

Re: Thêm 1 số câu hỏi nữa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 01, 2008 12:20 pm
gửi bởi letrongtuan
thử dùng TKHT có f=1m hay 2m xem ?