Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 15, 2008 5:34 pm
gửi bởi photon13
Xin giới thiệu với các bạn đặc biệt là đối với những bạn chuẩn bị thi HSG, thi vào truòng chuyên VL những bài tập mà tôi đã sưu tầm được trong chuyên đề này! Nếu cần trao đổi hay thảo luận thì các bạn trao đổi ở đây.
Chuyên đề này thực hiện theo yêu cầu của Chirsx! các bạn quan tâm nên tham gia nhé! Bạn có thể gửi một đề bài nào đó liên quan tới vấn đề này hoặc tham gia giải bài nhé! Nếu đưa ra được phương pháp, cách giải loại bài tập này thì quá tuyệt vời. rất mong các thầy cô, các bạn trong diễn đàn của ta hưởng ứng!
Thân!

Bài 1:Người ta dùng 1 xà beng có dạng như hình vẽ 1 để nhỏ một cây kim cắm sâu vào gỗ.
a) Khi tác dụng một lực F=200N vuông góc với OB ta sẽ nhổ được đinh. Tính lực giữ của gỗ vào đinh? ( Biết OB=10.OA và :alpha =30 :do: )
b) Nếu lực tác dụng vào đầu B vuông góc với tấm gỗ thì phải có độ lớn bao nhiêu mới nhổ được đinh?
c) Cho lực giữ của gỗ vào đinh tỷ lệ thuận với phần đinh ngập trong gỗ, tính công để nhổ đinh biết đinh ngập sâu trong gỗ? Vẽ đồ thị minh họa lực cản của gỗ theo phần đinh ngập trong gỗ ( l =6cm)

Re: đòn bẩy: tính công để nhổ đinh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 16, 2008 12:38 pm
gửi bởi photon13
Bài 2: Trong một bình hình trụ tiết diện S chứa nước có chiều cao H=15cm người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên một đoạn h=8cm.
a) Nếu nhúng chìm thanh trong nước hoàn toàn thì mực nứoc sẽ cao bao nhiêu? Lực cần phải tác dụng vào thanh lúc này là bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1=1g/cm3; D2=0,8g/cm3.
b) Tính công thực hiện khi nhấn chìm hoàn toàn thanh. biết thanh có chiều dài l=20cm, tiết diện s=10cm2.
Bài 3: Một khối gỗ hình trụ tiết diện S=50cm2, chiều cao h=14cm có khối lượng riêng D=700kg/m3, đuwocj thả trong một bình hình trụ có tiết diện đáy S1=100cm2, chứa nước với độ sâu tùy ý.
Hãy tính công cần thiết của lực ấn để mặt trên khối gỗ vừa vặn ngang bằng với mặt nước? Cho khói lượng riêng của nước Dn=1000kg/m3.
Bài 4: Một bình hình trụ có diện tích đáy S1=50cm2 chứa nước. Thả vào bình khối gỗ hình trụ có diện tích đáy là S2, chiều dài l=15cm nổi thẳng đứng; thì mực nước dâng lên một đoạn h=4cm.
a) Tìm độ dài phần gỗ chìm trong nước.
b) Tính công nhấc khối gỗ ra khỏi mặt nước.
Cho khối lượng riêng của gỗ là Dg=400kg/m3; của nước là Dn=1000kg/m3
(Trích đề thì cho chirsx cung cấp ở Quang Nam)

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 3:05 pm
gửi bởi longhoang
uh

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:30 am
gửi bởi Hà_lý_93
photon13 đã viết:Xin giới thiệu với các bạn đặc biệt là đối với những bạn chuẩn bị thi HSG, thi vào truòng chuyên VL những bài tập mà tôi đã sưu tầm được trong chuyên đề này! Nếu cần trao đổi hay thảo luận thì các bạn trao đổi ở đây.
Chuyên đề này thực hiện theo yêu cầu của Chirsx! các bạn quan tâm nên tham gia nhé! Bạn có thể gửi một đề bài nào đó liên quan tới vấn đề này hoặc tham gia giải bài nhé! Nếu đưa ra được phương pháp, cách giải loại bài tập này thì quá tuyệt vời. rất mong các thầy cô, các bạn trong diễn đàn của ta hưởng ứng!
Thân!

Bài 1:Người ta dùng 1 xà beng có dạng như hình vẽ 1 để nhỏ một cây kim cắm sâu vào gỗ.
a) Khi tác dụng một lực F=200N vuông góc với OB ta sẽ nhổ được đinh. Tính lực giữ của gỗ vào đinh? ( Biết OB=10.OA và :alpha =30 :do: )
b) Nếu lực tác dụng vào đầu B vuông góc với tấm gỗ thì phải có độ lớn bao nhiêu mới nhổ được đinh?
c) Cho lực giữ của gỗ vào đinh tỷ lệ thuận với phần đinh ngập trong gỗ, tính công để nhổ đinh biết đinh ngập sâu trong gỗ? Vẽ đồ thị minh họa lực cản của gỗ theo phần đinh ngập trong gỗ ( l =6cm)


Bài 1 : Coi điểm tựa đòn bẩy tại O. Gọi lực giữ đinh vào gỗ F_1
a,Làm như đòn bẩy bình thường
F_1.OA = F.OB
b,Nếu F có phương vuông góc với mặt đất
Thì cách tay đòn của F là 0G = OB.cos 60
lại làm như bình thường : F_1.OA = F.OG
c,Đồ thị chưa học,có thể giải được không.

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 11:35 am
gửi bởi ngolebaoloc1993
Bài 2,3,4thì lại giống bài của ông verne ở topic " sai ở chỗ nào". Thể nào cũng có tranh luận ở đây
Theo mình ở bài 2 khi tính công để ấn khúc gỗ vừa ngang mặt nước thi tính như thế này
Do càng xuống sâu thì F_a càng tăng do thể tích chìm trong nước của vật tăng nên tính công bằng cách lấy lực trung bình tác dụng lên vật rồi nhân với quãng đường đi.Cụ thể là
Lúc đầu: lực tác dụng bằng 0N (do vật đang nổi)
Khi vật vừa ngập mặt nước thì lực tác dụng là : F = F_A - P
F_A = d_n . V (V là thể tích của vật)
P = d_v . V

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 1:51 pm
gửi bởi jules-verne
No problem! Tranh cãi xong rồi, verne kéo cờ trắng rồi thì còn chi mà tranh cãi? Bây giờ mấy bài này ko còn mắc mớ về lý thuyết thì cứ tì tì mà làm thôi chứ còn cãi nhau gì nữa?
Với lại ở bài 4 thì S2 bằng bao nhiêu đó bác photon ơi?

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 1:26 pm
gửi bởi Hà_lý_93
ngolebaoloc1993 đã viết:Bài 2,3,4thì lại giống bài của ông verne ở topic " sai ở chỗ nào". Thể nào cũng có tranh luận ở đây
Theo mình ở bài 2 khi tính công để ấn khúc gỗ vừa ngang mặt nước thi tính như thế này
Do càng xuống sâu thì F_a càng tăng do thể tích chìm trong nước của vật tăng nên tính công bằng cách lấy lực trung bình tác dụng lên vật rồi nhân với quãng đường đi.Cụ thể là
Lúc đầu: lực tác dụng bằng 0N (do vật đang nổi)
Khi vật vừa ngập mặt nước thì lực tác dụng là : F = F_A - P
F_A = d_n . V (V là thể tích của vật)
P = d_v . V


Bản chất là tính độ cao phần chìm vật khi thả vào trong nước nổi
Gọi độ cao đó là x.Độ cao vật ở trên mặt nước ( l - x)
Tính công nhấn chìm hoàn toàn vật trong nước!
Giả sử vật nhấn chìm đoạn y.
Lực cần tác dụng để để nhấn chìm vật là F = F_A - P
Biến đổi ta được F = ay (a là hằng số )
Ta có: F tăng từ khi y = 0 đến khi vật được nhấn chìm hoàn toàn y = l - x.
Vậy đồ thị hàm số F = ay dạng tạo thành 1 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là l - x và (l - x)a
Công nhấn chìm vật là diện tích hình tam giác đó!
Còn phần kéo vật ra khỏi mặt nước tương tự!

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 1:47 pm
gửi bởi chrisx
Hà_lý_93 đã viết:
ngolebaoloc1993 đã viết:Bài 2,3,4thì lại giống bài của ông verne ở topic " sai ở chỗ nào". Thể nào cũng có tranh luận ở đây
Theo mình ở bài 2 khi tính công để ấn khúc gỗ vừa ngang mặt nước thi tính như thế này
Do càng xuống sâu thì F_a càng tăng do thể tích chìm trong nước của vật tăng nên tính công bằng cách lấy lực trung bình tác dụng lên vật rồi nhân với quãng đường đi.Cụ thể là
Lúc đầu: lực tác dụng bằng 0N (do vật đang nổi)
Khi vật vừa ngập mặt nước thì lực tác dụng là : F = F_A - P
F_A = d_n . V (V là thể tích của vật)
P = d_v . V


Bản chất là tính độ cao phần chìm vật khi thả vào trong nước nổi
Gọi độ cao đó là x.Độ cao vật ở trên mặt nước ( l - x)
Tính công nhấn chìm hoàn toàn vật trong nước!
Giả sử vật nhấn chìm đoạn y.
Lực cần tác dụng để để nhấn chìm vật là F = F_A - P
Biến đổi ta được F = ay (a là hằng số )
Ta có: F tăng từ khi y = 0 đến khi vật được nhấn chìm hoàn toàn y = l - x.
Vậy đồ thị hàm số F = ay dạng tạo thành 1 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là l - x và (l - x)a
Công nhấn chìm vật là diện tích hình tam giác đó!
Còn phần kéo vật ra khỏi mặt nước tương tự!

Sao phải mệt thế nhỉ.
Để tính đựoc A cần F và l
mà để tính l:
+ l sẽ phụ thuộc vào S và S1.
Các bạn biến đổi tiếp nhé!Ko đựoc mình sẽ viết đáp án.

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 2:49 pm
gửi bởi jules-verne
Bác cho em xin cái đáp số đi ạ!

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 3:05 pm
gửi bởi Hà_lý_93
chrisx đã viết:
Hà_lý_93 đã viết:
ngolebaoloc1993 đã viết:Bài 2,3,4thì lại giống bài của ông verne ở topic " sai ở chỗ nào". Thể nào cũng có tranh luận ở đây
Theo mình ở bài 2 khi tính công để ấn khúc gỗ vừa ngang mặt nước thi tính như thế này
Do càng xuống sâu thì F_a càng tăng do thể tích chìm trong nước của vật tăng nên tính công bằng cách lấy lực trung bình tác dụng lên vật rồi nhân với quãng đường đi.Cụ thể là
Lúc đầu: lực tác dụng bằng 0N (do vật đang nổi)
Khi vật vừa ngập mặt nước thì lực tác dụng là : F = F_A - P
F_A = d_n . V (V là thể tích của vật)
P = d_v . V


Bản chất là tính độ cao phần chìm vật khi thả vào trong nước nổi
Gọi độ cao đó là x.Độ cao vật ở trên mặt nước ( l - x)
Tính công nhấn chìm hoàn toàn vật trong nước!
Giả sử vật nhấn chìm đoạn y.
Lực cần tác dụng để để nhấn chìm vật là F = F_A - P
Biến đổi ta được F = ay (a là hằng số )
Ta có: F tăng từ khi y = 0 đến khi vật được nhấn chìm hoàn toàn y = l - x.
Vậy đồ thị hàm số F = ay dạng tạo thành 1 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là l - x và (l - x)a
Công nhấn chìm vật là diện tích hình tam giác đó!
Còn phần kéo vật ra khỏi mặt nước tương tự!

Sao phải mệt thế nhỉ.
Để tính đựoc A cần F và l
mà để tính l:
+ l sẽ phụ thuộc vào S và S1.
Các bạn biến đổi tiếp nhé!Ko đựoc mình sẽ viết đáp án.

Lấy công là tích F.l à !Sai đấy!

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 1:31 pm
gửi bởi chrisx
sao sai nhỉ?
+F=(Fa-P)/2
còn l ko phải bằng chiều cao khối gỗ nổi
Tính tiếp nhé! ohyeah ohyeah

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 2:09 pm
gửi bởi Hà_lý_93
chrisx đã viết:sao sai nhỉ?
+F=(Fa-P)/2
còn l ko phải bằng chiều cao khối gỗ nổi
Tính tiếp nhé! ohyeah ohyeah


Tưởng ông lấy cái F ở trên là F_a - P
Mà làm bài thì làm thế thôi ! Ngắn thế thôi! Tôi viết lên để hiểu bản chất của vấn đề!

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 17, 2008 2:44 pm
gửi bởi jules-verne
Đúng rồi, cái F có rồi(F=Fa-P)/2, còn l thì dựa vào tỉ số chênh lệch giữa S và S1 là tính ra thôi!

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 9:24 am
gửi bởi may trang
một thước thẳng AB đồng chất, tiết diện đều, có độ dài l= 24cm, trọng lượng P=4N, đầu A treo một vậtcó trọng lượng P1=2N. thước đặt trên một giá đỡ nằm ngang CD=4cm. xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng cách BD để cho thước nằm cân bằng trên giá đỡ.
Giải dùm em!
Cảm ơn nhìu! :kiss

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 08, 2009 6:34 pm
gửi bởi Hoang Trung
giup minh phan biet cong co ich va cong toan phan voi