Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 29, 2009 4:27 am
gửi bởi huhu
may trang đã viết:một thước thẳng AB đồng chất, tiết diện đều, có độ dài l= 24cm, trọng lượng P=4N, đầu A treo một vậtcó trọng lượng P1=2N. thước đặt trên một giá đỡ nằm ngang CD=4cm. xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng cách BD để cho thước nằm cân bằng trên giá đỡ.
Giải dùm em!
Cảm ơn nhìu! :kiss

Coi đàu C gần A hơn D ta có
P1.AC + P.AC/l.2 =< P.CB/l.2 = P.(l - AC)/l.2
<=> AC =< 12/13 => BD >= 248/13
và P1.AD + P.AD/l.2 >= P.DB/l.2 = P.(l - AD)/l.2
giải ra ta đc AD >= 12/13 => BD =< 300/13
số lẻ quá trời nên cũng ko chắc longlanh

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 23, 2009 3:40 pm
gửi bởi MiO_bOn
ngu Lý nO.1

Re: chuyên đề:Công cơ học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 12, 2010 3:46 pm
gửi bởi minhcoca
sao mấy câu này em luyện thi chuyên mà ko gặp nhỉ?Học hỏi mới đc xeko