Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 7:16 am
gửi bởi hinhthien
Có một bài tập khó nên hỏi mọi người! Ai biết chỉ hinhthien với nhé! Đọc bài chả hiều noi gì luôn! He he!

Dùng một gáo múc nước nóng đổ vào một nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 5 độ C. sau khi đổ gáo thứ 2 nhiệt độ tăng thêm 3 độ C. Xác định nhiệt độ tăng thêm của nhiệt lượng kế sau khi đổ thêm 10 gáo nước nóng nữa một lúc vào nhiệt lượng kế, Bỏ qua mọi mất mát nhiệt.

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 7:40 am
gửi bởi kinhcan
hinhthien ơi cho mình hỏi lại cái đề xíu, nước nóng hay nước sôi??

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 7:58 am
gửi bởi hinhthien
Đề cho nước nóng đó bạn, không phải nước sôi đâu, bài đó thầy hướng dẫn là hình như lập 3 phương trinh, và 6 hay 7 ẩn gì đó! kinhcan có làm được không?

bài này nữa:
Có một phích nước nóng, một cái cốc và một nhiệt kế. Ban đầu cốc và nhiệt lượng kế chỉ nhiệt độ là 25 độ. Người ta rót nước từ phích vào đầy cốc và thả nhiệt kế vào cốc, nhiệt kế chỉ t1=60 độ C. Đổ nước cũ đi và rót nước mới vào đầy cốc, nhiệt kế chỉ t2=75 độ C. Hỏi ít nhất nhiệt độ trong phích là bao nhiêu? Cho rằng thời gian lúc rót nước vào cốc cho đến lúc đọc kết quả là rất nhỏ.

Mấy bài nhiệt này tưởng dễ nhưng....không dễ chút nào!

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 8:47 am
gửi bởi chrisx
đúng bài đó lạp 3 phương trình 6 ẩn hay 4 ẩn(chỉ là cách dặt thôi)
nhưng có chỗ chưa hiểu là đổ 10 gáo nước tính từ lúc nào?(sau khi đõ 2 gáo kia rồi hay trước khi đõ nói rõ đi)
:anva :anva :anva nói ra mới có thể làm được

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 8:54 am
gửi bởi photon13
hinhthien đã viết:Có một bài tập khó nên hỏi mọi người! Ai biết chỉ hinhthien với nhé! Đọc bài chả hiều noi gì luôn! He he!

Dùng một gáo múc nước nóng đổ vào một nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 5 độ C. sau khi đổ gáo thứ 2 nhiệt độ tăng thêm 3 độ C. Xác định nhiệt độ tăng thêm của nhiệt lượng kế sau khi đổ thêm 10 gáo nước nóng nữa một lúc vào nhiệt lượng kế, Bỏ qua mọi mất mát nhiệt.


gọi khối lượng của một gáo nước nóng là m1,nhiệt độ của nước nóng là t1
Gọi khối lượng của nhiệt lượng kế là m2, nhiệt độ của nhiệt lượng kế ban đầu là t2
nhiệt dung riêng của nước là c
ta có các phương trình sau:
theo đầu bài:
m1c1(t1-tcb)=m2c2(tcb-t2) (1)
mà tcb-t2=5 nên (1) trở thành:
m1c1(t1-t2-5)=m2c2.5
tương tự ta có các phương trình sau:
m1c1(t1-t2-5-3)=3(m2c2+m1c1) (2)
m1c1(t1-t2-5-3- :delta t )= :delta t(m2c2+10m1c1) (3)
gọi q1=m1c1 là nhiệt dung của nước nóng
q2=m2c2 là nhiệt dung của nhiệt lượng kế
ta sẽ được
q1(t1-t2-5)=5q2 (1')
q1(t1-t2-5-3)=3(q2+q1) (2)
q1(t1-t2-5-3- :delta t )= :delta t(q2+10.q1) (3)

Mọi người cứ từ từ giải tiếp rồi ra , làm cái này hơi lâu đây. Phải thật khéo léo trong cách biến đổi mới ra đwocj. để photon13 thử làm xem....

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 9:24 am
gửi bởi chrisx
câu 2 có lẽ dễ hơn ĐS là 86,25 :do: C
mọi ngưòi thấy đúng ko? :he
đúng em sẽ viết câu trả lời lên

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 9:26 am
gửi bởi chrisx
câu 2 có lẽ dễ hơn ĐS là 86,25 :do: C
mọi ngưòi thấy đúng ko? :he
đúng em sẽ viết câu trả lời lên

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 9:35 am
gửi bởi photon13
học vật lí thì đâu cần phải ra đáp số đúng là được đâu. Quan trọng là cách làm cơ chrisx ạ! Em chỉ cần hướng dẫn mọi người xem cách làm bài thế nào! và nếu được khái quát nó lên thành dạng bài tập và phương pháp giải thì OK! Cuối bài cần thiết cho đáp số vào để tham khảo.
Khi đó ta không chỉ làm được bài đó mà các cách hỏi khác của đề bài này cũng không thành vấn đề!

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 03, 2008 9:56 am
gửi bởi chrisx
gọi q1=m1*c1 là nhiệt dung của nước đổ vào cốc(J/kg)
.... q2=m2*c2 ....................... cốc(J/kg)
.....q3=m3*c3.........................nhiệt lượng kế(J/Kg)
gọ nhiệt độ ban đầu của nước đổ vào là t(:do:C)
Lần 1: ta có phương trình cân bằng nhiệt:
q1(t-t1)=(q2+q3)(t1-to)
<=>q1*t-60*q1=(q2+q3)*35
<=>q1*t1 =(q2+q3)35+60*q1 (1)
Lần 2:ta có phương trình cân bằng nhiệt:
q1(t-t2)=(q2+q3)(t2-t1)
<=>q1*t-75*q1=(q3+q2)15
<=>q1*t =(q3+q2)15+75*q1 (2)
từ (1) và (2) =>q3+q2=0.75*q1
thay vào (1) ta được:
q1*t-q1*60=26,25*q1
suy ra:t=60+26,25=86,25(:do:C)

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 10, 2008 3:33 pm
gửi bởi minh15
mình koh bít đúng hay sai nhưng mình làm ra kó :delta t=25.26 độ C chứ mấy
mình viết kác pt cân bằng nhiệt thế này :
m1*c1*[t1-(5+t2)]=m2*c2*5
2*m1*c1*[t1-(8+t2)]=m2*c2*8
12*m1*c1*[t1-( :delta t+t2)=m2*c2* :delta t

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 11, 2008 12:39 am
gửi bởi nguyen thuy dung
hinhthien đã viết:Có một bài tập khó nên hỏi mọi người! Ai biết chỉ hinhthien với nhé! Đọc bài chả hiều noi gì luôn! He he!

Dùng một gáo múc nước nóng đổ vào một nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 5 độ C. sau khi đổ gáo thứ 2 nhiệt độ tăng thêm 3 độ C. Xác định nhiệt độ tăng thêm của nhiệt lượng kế sau khi đổ thêm 10 gáo nước nóng nữa một lúc vào nhiệt lượng kế, Bỏ qua mọi mất mát nhiệt.

gọi khối lượng của một gáo nước nóng là m1,nhiệt độ của nước nóng là t1
Gọi khối lượng của nhiệt lượng kế là m2, nhiệt độ của nhiệt lượng kế ban đầu là t2
c1m1(t1-tcb1)=c2m2(tcb1-t2) (1)
c1m1(t1-tcb2)=c2m2(tcb2-tcb1)+ c1m1(tcb2-tcb1) (2)
10c1m1(t1-tcb3)=c2m2(tcb3-tcb2)+2c1m1(tcb3-tcb2) (3)
Trong đó: tcb1,tcb2,tcb3 lần lượt là nhiệt độ cân bằng sau lần rót thứ 1,2,3
đặt tcb3-tcb2 = x
Có: tcb1=t2+5 (4)
tcb2=tcb1+1=t2+8 (5)
từ (1)-->c1m1(t1-t2-5)=5c2m2 (6)
từ (2) -->c1m1(t1-t2-8)=3c2m2+ 3c1m1
--> (t1-t2-11)c1m1=3c1m1(t1-t2-5)/5
--> t1-t2= 20
thế vào (6)--> 3c1m1=c2m2
từ (4),(5) --> t1= t2+20= tcb2+12=tcb3-x+12
thế vào (3)-->10(12-x)=3x+2x
--> x= 24

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 11:55 am
gửi bởi luuvuong123
gọi q1=m1*c1 là nhiệt dung của nước đổ vào cốc(J/kg)
.... q2=m2*c2 ....................... cốc(J/kg)
.....q3=m3*c3.........................nhiệt lượng kế(J/Kg)
gọ nhiệt độ ban đầu của nước đổ vào là t(:do:C)
Lần 1: ta có phương trình cân bằng nhiệt:
q1(t-t1)=(q2+q3)(t1-to)
<=>q1*t-60*q1=(q2+q3)*35
<=>q1*t1 =(q2+q3)35+60*q1 (1)
Lần 2:ta có phương trình cân bằng nhiệt:
q1(t-t2)=(q2+q3)(t2-t1)
<=>q1*t-75*q1=(q3+q2)15
<=>q1*t =(q3+q2)15+75*q1 (2)
từ (1) và (2) =>q3+q2=0.75*q1
thay vào (1) ta được:
q1*t-q1*60=26,25*q1
suy ra:t=60+26,25=86,25(:do:C)

bài này cậu giải nói thật sao dài dòng quá ^^ ,
tớ giải thế này
gọi m1 là lượng nước rót vào đầy cốc
gọi m2 ( giả sử cốc có khối lượng của vật hấp thụ nhiệt trong đó )
c1 là nhiệt dung của lượng nước rót vào đầy cốc
c2 là nhiệt dung của vật hấp thụ nhiệt trong cốc
ta có phương trình 1 :lần rót 1
m1*c1*(t-60)=m2*c2*(60-25) (1)
lần rót 2
m1*c1*(t-75)=m2*c2*(75-60) (2)
,ta lập tỷ số của phương trình (1) và phương trình (2)
triệt tiểu m1*c1 , và m2*c2
(t-60)/(t-75)=35/15
15(t-60)=35(t-75)
15*T-900=35*t-2625
20*t=1725
vậy cuối cùng t=86.25 độ

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 4:04 pm
gửi bởi jules-verne
Gọi q1 là nhiệt dung của nhiệt lượng kế
q2 là nhiệt dung của 1 ca nc nóng
delta t là độ tăng nhiệt độ so với lần đổ thứ 2
Làm như nguyen thuy dung có q2.3=q1
Viết pt cân bằng nhiệt thứ 3(sau lần đổ thứ 3)
10.q1.(t-(to+5+3+ :delta t))=(q1+2q2) :delta t (1)
Có pt lần đổ 2 q1.(t-(to+5+3))=(q1+2q2). 3 (2)
Thay 1 vào 2 có:10.3.(q2+q1)-10q2. delta t=(q1+2q2) :delta t
Thay q2.3=q1 vào ta có: 120.q2=15q2delta t --->delta t=8 :do: C
Mình giải thế thấy khác mọi người nên post lên.Mọi người xem hộ nhé.Mình thấy số 86.25 hình như hơi vô lý(nó lớn quá!!!)
Dạng này thi vào ĐHKHTN năm 1997 thì fải!

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 4:30 pm
gửi bởi luuvuong123
Mình giải thế thấy khác mọi người nên post lên.Mọi người xem hộ nhé.Mình thấy số 86.25 hình như hơi vô lý(nó lớn quá!!!)

bài 86.25 là bài số 2 leoleo , còn bài số 1 ai biết cách quy đổi sao cho q1 bằng mấy lần q2 thì chỉ giáo giùm =_+ , nếu tốt thì chỉ qua nick YM này cũng được :clap : luuvuong123

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 28, 2008 5:22 pm
gửi bởi phamvandiep
trời ạ ,bài nhiệt chỉ viết PT ra ngay ,bàn kinh quá