Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 2:57 am
gửi bởi jules-verne
bạn cứ viết 2 pt cân bằng nhiệt ở 2 lần đầu ra rồi thế cái đầu vào cái sau là ra tỉ số ngay. Các pt nên dùng các ẩn mà các bạn đã đặt(q1,q2...) cho nó dễ nhìn.

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 29, 2008 6:37 am
gửi bởi Hà_lý_93
hinhthien đã viết:Có một bài tập khó nên hỏi mọi người! Ai biết chỉ hinhthien với nhé! Đọc bài chả hiều noi gì luôn! He he!
Dùng một gáo múc nước nóng đổ vào một nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 5 độ C. sau khi đổ gáo thứ 2 nhiệt độ tăng thêm 3 độ C. Xác định nhiệt độ tăng thêm của nhiệt lượng kế sau khi đổ thêm 10 gáo nước nóng nữa một lúc vào nhiệt lượng kế, Bỏ qua mọi mất mát nhiệt.


Rồi!Đi học về rồi!
Giải thôi có 1 bài mà các ông cứ bàn mãi!
Gọi nhiệt dung của cái nhiệt lượng kế làq_1,nhiệt dung của 1 gáo nước nóng là q_2
Nhiệt độ nước ở trong gáo là t_2,của nhiệt lương kế ban đầu là t_1.
Khi đổ nước vào thì nhiệt độ của nhiệt lương kế tăng dần chứng tỏ t_2 > t_1.Gọi t_2 - t_1 =  \delta t
Sau khi đổ gáo nước nóng ban đầu nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 5 độ C,vậy nhiệt độ cân bằng hỗn hợp là t_1 + 5.
Ta có phương trình cân bằng nhiệt :
q_1.(t_1 + 5 - t_1) = q_2.(t_2 - t_1 - 5)
suy ra : q_1.5 = q_2.( \Delta t - 5) (1)
Sau khi đổ gáo nước nóng thứ 2 thì nhiệt lượng kế tăng 3 độ C,vậy nhiệt độ cân bằng hỗn hợp là t_1 + 8
(q_1 + q_2)(t_1 + 8 - t_1 - 5 ) = q_2(t_2 - t_1 - 8)
suy ra : (q_1 + q_2)3 = q_2.(\Delta t - 8)(2)
Sau khi đổ 10 gáo nước nóng vào cùng 1 lúc,gọi nhiệt độ tăng thêm ở trong nhiệt lượng kế là x.Nhiệt độ cân bằng hỗn hợp là (t_1 + 8 + x)
(q_1 + 2q_2).(t_1 + 8 + x - t_1 - 8) = 10q_2.(t_2 - t_1 - 8 - x)
Suy ra : (q_1 + 2q_2).x = 10q_2.(\Delta t -8 - x)(3)
Từ (1) ta có : q_1 = q_2.(\Delta t - 5) / 5
Thay vào (2) có [(\Delta t - 5) / 5 + 1 ].3 = \Delta t - 8
Ta sẽ tính được \Delta t.
Thay vào (3) là tìm được x.

Re: nhiệt(bài toán múc nước)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 10, 2008 11:24 am
gửi bởi trungduc
gọi nhiệt dung của NLK la q1 nhiệt dung của nước là q2
từ 2 PTCBN ở 2 lần múc ta sẽ lập được tỷ số của q1 và q2 theo nhiệt độ ban đầu của nước và NLK là ( theo X và Y ) đó mà
rồi sau đó viết PTCBN của 10 gáo nước rồi thay tỷ số của q1 và q2 là ra thui mà :D
mình lười tính nên thông cảm hộ nha