Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

giúp với:điện hai nguồn đây

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 26, 2007 3:04 pm
gửi bởi danganh
giúp em với em chưa làm bài điện hai nguồn nào cả.đề bài đây:
cho 2 nguồn U1=12V;U2.R1=1om,R2=3om.
[(U2ntR2)//Rx]ntR1ntU1
Rx là biến trở.
tìm HDT U2 để không có dòng điện chạy qua biến trở có giá trị R?

Re: giúp với:điện hai nguồn đây

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 27, 2007 4:38 pm
gửi bởi Lò Xo
Theo mô tả thì Lò Xo vẽ được mạch điện như sau:
2nguon.bmp


Sắp xếp lại các phần tử cho dễ nhìn. Từ giả thiết dòng điện qua Rx bằng 0 ta suy ra được 2 điều:
- Hiệu điện thế trên Rx bằng 0 (UAB=0).
- Có thể bỏ Rx đi mà không ảnh hưởng đến mạch.

UAB=U2-R2.I=0 Với I=(U2+U1)/(R2+R1)
=> U2=R2(U2+U1)/(R2+R1)
=> U2.R1=U1.R2 => U2=U1.R2/R1
(Chú ý: vì R1 và R2 là các số dương nên U1 cùng dấu với U2. Tức đầu + của U1 nối với đầu - của U2 và ngược lại)