Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mùa đông uống nước đá!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 15, 2007 10:51 am
gửi bởi hanhk46
Chờ mãi mùa đông không thấy rét, tìm trong đống sách vở cũ có một bài về nước đá hay hay. Các em các bạn làm thử nha:

Một cốc hình trụ có chiều cao h đựng đầy nước đá, các kẽ hở giữa những cục nước đá thông với nhau và chứa đầy không khí. Phần thể tích mà nước đá chiếm trong cốc là :alpha=60%. Nước đá tan dần nhưng tỉ lệ về thể tích giữa nước đá và các kẽ hở luôn giữ nguyên không đổi.
Hãy xác định chiều cao của mực nước trong cốc khi phần nước đá đã tan là :beta=70% khối lượng của nó lúc đầu.
Biết: khối lượng riêng của nước đá là D'=0,9.10^3 kg/m3, của nước là D=1.10^3kg/m3.

Re: Mùa đông uống nước đá!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 19, 2008 12:53 pm
gửi bởi chrisx
thế cho em hoỉ giưã nước xó kẻ hở ko?
Em cùi lắm nên ko hiêủ chỗ tỉ lệ chị giảng rõ hơn đi(Chị Hạnh hay Big-wings jgì cũng được?) :he

Re: Mùa đông uống nước đá!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 20, 2008 2:04 pm
gửi bởi kinhcan
tham 1000$ nên dù đang bù đầu làm 1 bài văn dài cũng phải bon chen, hy vọng là được.
Ta có V cốc = S*h= (m1/900)/0,6 ( m1 là khối lượng nước đá ban đầu)
=> S = m1/(540*h)
Khi nước đá tan hết 70% khối lượng
m2 = 0,7*m1
V2 = (0.7*m1)/1000 = S.h2 ( m2, V2 là khối lượng và thể tích của nước đá đã tan, h2 là chiều cao của nước trong cốc)
=> h2 = (0,7*m1)/(S*1000)
Thay S = m1/(540*h)
=> h2 = (0.7*540*h)/1000 = 0.378h
nước đá trong bình còn lại là
m3=0.3m1 => h3= 0,3h
=> mực nước trong cốc lúc này là 0.378h+0.3h = 0.678h
không rõ có đúng không nữa, ai kiểm tra tính toán giùm nhé

Re: Mùa đông uống nước đá!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 01, 2008 10:42 am
gửi bởi big_wings
tình hình là má ko đc 1000$ của con rồi. Bài nì chị con bảo má tính sai rồi => má tính thử lại coi!

Re: Mùa đông uống nước đá!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 05, 2008 3:47 pm
gửi bởi duonghuyenhai
mực nước trong cốc lúc này là 0.378h+0.3h = 0.678h


Em nhớ là nước đá nhẹ hơn và nổi trên mặt nước --> chiếm 1 phần thể tích bằng mực nước dâng lên.
Ở đây là tính chiều cao của phần nước thôi nhé, không phải là tính đến hết cả mặt nước đá đâu.