Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 5:59 am
gửi bởi tuannghia0113
cho R1nt(R2//R3),ca 3 điện trở la 3 doạn day co sung S va p, biet L2=3L1, L3=6L1 cho dien tro các day nối khác ko dáng kể

a tinh cong suất mỗi day biết cống suất cua dây 1 la 3W
b cho rang nhiệt luong toa ra cua mỗi dây tỉ lệ thuận với tiết diện ngoài va hiệu nhiệt do voi mối trường ngoai. biết nhiệt độ nôi trường la 25 nhiệt độ dây 1 la 34 tinh nhiệt dộ day 2 và 3

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 12:25 pm
gửi bởi leanhtu
Em dễ dàng thấy R2=3*R1
R3=6*R1
Gọi cường độ dòng điện qua các điệ trở lần lượt là I1,I2,I3
Ta có P1= I1^2 * R1=3W
Mặt khác I2 + I3 = I1
I2 * R2 = I3 * R3
R3 = 2*R2
=> I2 = 2*I1/3
I3 = I1/3
=> P2 = I2^2 * R2 = (2* I1/3)^2 *3*R1
=4*I1^2 * R1/3 = 4W
Tương tự P3= 1W
b, Gọi nhiệt độ dây 2, dây 3 lần lượt là t1,t2
Vì các dây có cùng tiết diện => (t1 - 25)/(34 - 25) = P1/P3
=> t1= 52
Tương tự t2 = 61

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 4:57 pm
gửi bởi Lò Xo
câu a: P3=2W mới đúng.
câu b: các sợi dây hình trụ. Diện tích ngoài=Sxungquanh+S2đáy
Thường thì chiều dài của dây lớn hơn nhiều so với đường kính của dây nên ta xem gần đúng diện tích ngoài=Sxungquanh=chuvi*chiềudài của dây.
Vì các dây có cùng tiết diện ngang nên có cùng chu vi => tỉ lệ diện tích ngoài=tỉ lệ chiều dài
\frac{P2}{P1}=\frac{(t2-25).L2}{(t1-25).L1} =>t2=29 :do:
tương tự t3=26 :do:

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 4:50 pm
gửi bởi tuannghia0113
da ta cac dai ca da giup dỡ

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 4:55 pm
gửi bởi tuannghia0113
nhung P2 va P1 la gi vạy

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 25, 2007 6:18 pm
gửi bởi Sarah
P2, P1 là công suất của điện trở R2 và R1

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 27, 2007 3:20 pm
gửi bởi tuannghia0113
nhưng P=U*I mà

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 28, 2007 8:45 am
gửi bởi Sarah
Thì biết là P=U*I (công thức gốc đấy!) nhưng mà đây là các công thức đã được biến đổi phù hợp với bài toán mà!

Re: bai đien kho wa cac anh chi giai dum em voi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 02, 2007 4:24 am
gửi bởi tuannghia0113
biên đổi làm sao mà ra đuọc hay vậy chỉ em voi