Trắc nghiệm: Gương Cầu VL7

Trắc nghiệm: Gương Cầu VL7

Bài viết chưa xemgửi bởi photon13 » Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 4:31 pm

Tuyển chọn các bài trắc nghiệm VL7

Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
GV: NVTrung_THCS Tân Định
1. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
“Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt …………..”
A. ngoài của một phần mặt cầu
B. trong của một phần mặt cầu
C. cong
D. lồi
2. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:
A. nhìn vào gương
B. nhìn thẳng vào vật
C. ở phía trước gương
D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu vào mắt
3. Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau đây là sai
A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương
B. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.
C. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.
D. Không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.
4. Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là………..
A. ảnh ảo, hứng được trên màn chắn
B. ảnh ảo mắt không thấy được
C. ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
D. một vật sáng
5. Đặt một viên phấn trước một gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét sau, hỏi nhận xét nào đúng ?
A. Ảnh lớn hơn vật
B. Kích thước ảnh khác kích thước vật
C. Viên phấn lớn hơn ảnh của nó
D. Ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn.
6. Nhận xét nào dưới đây là đúng, khi quan sát ảnh của một ngọn nến đang cháy trong một gương cầu lồi treo thẳng đứng ?
A. Ảnh ngược chiều với chiều của vật
B. Ảnh không có phương thẳng đứng như ngọn nến
C. Ảnh cùng chiều với ngọn nến
D. A và B đều đúng
7. Hai viên phấn giống hệt nhau, viên thứ nhất đặt trước gương phẳng, viên thứ hai đặt thẳng đứng với gương cầu lồi. Quan sát hai ảnh và tìm từ điền vào chỗ trống.
Ảnh tạo bởi gương cầu lồi…………..ảnh tạo bởi gương phẳng.
A. nhỏ hơn B. cao bằng C. lớn hơn D. có kích thước khác với
8. Chọn câu trả lời sai. Mắt ta nhìn vào gương cầu lồi thấy ảnh S’ của một điểm sáng S, vì :
A. Điểm sáng S phát ra chùm sáng phân kì chiếu vào gương. Chùm phản xạ chiếu vào mắt ta cũng là chùm sáng phân kì nên mắt có cảm giác chùm sáng này được phát ra từ ảnh ảo S’.
B. Ảnh ảo S’ cũng chính là một vật sáng
C. Chùm tia phản xạ truyền vào mắt là chùm sáng phân kì coi như xuất phát từ S’
D. Chùm sáng chiếu vào mắt mặc dù không trực tiếp xuất phát từ S’ nhưng đối với mắt nó cũng có tác dụng như một điểm sáng đặt tại S’ nếu không có gương nên mắt thấy ảnh S’
9. Tìm cụm từ điền vào chỗ trống :
Nhìn vào gương cầu lồi ta quan sát được một vùng…………..so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng bề rộng, cùng khoảng cách tới mắt.
A. lớn hơn B. Bằng nhau C. nhỏ hơn D. khác đi
10. Chọn câu trả lời đúng nhất. Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là :
A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn
B. nhìn rõ hơn
C. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn
D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn.
11. Chọn câu trả lời sai. Đặc điểm của gương cầu lồi là :
A. tạo ra ảnh ảo của những vật đặt trước gương
B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
C. Vùng quan sát được của gương cầu lồi lớn hơn vùng quan sát được của gương phẳng và gương cầu lõm có cùng kích thước.
D. Vùng quan sát được nhỏ hơn so với gương phẳng.
12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi :
A. Có tâm mặt cầu nằm phía sau mặt phản xạ
B. Có tâm mặt cầu nằm phía trước mặt phản xạ
C. Vật sáng qua gương luôn cho ảnh ảo
D. Chùm sáng phân kì chiếu đến gương, chùm sáng phản xạ từ gương cũng là chùm phân kì.

Bài 8 : Gương cầu lõm
GV : NVTrung
Hãy điền một cụm từ thích hợp vào chỗ trống ( làm các câu 1 đến 4)
1. Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ sẽ …………………… tại một điểm trước gương.
2. Một nguồn sáng nhỏ đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia ………………………. song song.
3. Một vật sáng đặt gần sát gương cầu lõm. Nhìn vào gương sẽ thấy một…………………
4. Ảnh ảo của vật sáng nhìn qua gương cầu lõm bao giờ cũng………………………………
5. Trong phòng khám đa khoa, để xem được phía trong của răng, các bác sĩ thường dùng một đĩa kim loại tròn đóng vai trò của một gương. Nhìn vào gương này sẽ thấy chỗ hư của răng roc hơn. Gương ấy là loại gương :
A. gương cầu lõm
B. gương cầu lồi
C. gương phẳng
D. Cả B và C đều đúng.
6. Một chùm tia song song chiếu tới một gương, chùm phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm và ngược lại, một chùm tia phân kì thích hợp chiếu đến gương sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Gương ấy là loại gương :
A. gương cầu lõm
B. gương cầu lồi
C. gương phẳng
D. Cả B và C đều đúng.
7. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác :
A. Vật nằm trên chùm tia tới đối với gương
B. Ảnh nằm trên chùm tia phản xạ
C. Vật sáng luôn nằm trên chùm tia tới phân kì
D. Ảnh thật luôn nằm sau gương
8. Điều nào sau đây không chính xác khi nói về ảnh ảo tạo bởi gương
A. Ảnh ảo là ảnh không thẻ hứng được trên màn
B. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt
C. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của chùm tia phản xạ từ gương
D. Chùm tia phản xạ tạo nên ảnh ảo có dạng chùm tia phân kì.
9. Điều nào sau đây là sai khi nói về ảnh ảo tạo bởi gương
A. Ảnh thật là ảnh có thể hứng được trên màn
B. Ảnh thật nằm trên giao điểm của chùm tia phản xạ
C. Ảnh thật không thể quan sát được bằng mắt
D. Ảnh thật luôn nằm trước gương.
10. Gương cầu lõm thường được ứng dụng
A. Làm choá đèn pha xe ô tô, mô tô, đèn pin.
B. Tập trung năng lượng Mặt Trời.
C. Đèn chiếu dùng để khám bệnh tai , mũi, họng
D. Cả 3 ứng dụng trên
11. Một gương có tính chất sau : Điểm sáng luôn luôn cho ảnh ảo. Đó là gương
A. gương cầu lõm
B. gương cầu lồi
C. gương phẳng
D. Cả B và C đều đúng.
12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lõm. Vật ở đây là một điểm sáng
A. Khi vật cho ảnh thật thì vật và ảnh bao giờ cũng nằm hai phía đối với gương
B. Với một vị trí cho trước của vật và màn bao giườ ta cũng tìm được vị trí đặt gương để cho ảnh rõ trên màn.
C. Bao giờ ta cũng tìm được vị trí đặt vật trước gương để chùm sáng phản xạ là chùm sáng song song
D. Bao giờ cũng tìm được vị trí đặt trước gương để có thể qun sát được ảnh ảo qua gương
13. Một vật sáng AB và một màn trước gương. Dịch chuyển màn đến vị trí thích hợp, người ta thấy có một ảnh A’B’ trên màn và ngược chiều với vật AB. Gương trên là :
A. gương phẳng
B. gương cầu lõm
C. gương cầu lồi
D. gương cầu lõm hoặc gương cầu lồi
14. Vật sáng qua gương nào sau đây không thể cho ảnh thật :
A. gương cầu lõm
B. gương cầu lồi
C. gương phẳng
D. Cả A và C đều đúng.
NVT
Hình đại diện của thành viên
photon13
Giáo viên
Giáo viên
 
Bài viết: 173
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 12, 2006 4:07 pm

Quay về Câu hỏi Cấp 2

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách