Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

giải dùm mình bài này

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 21, 2007 12:03 pm
gửi bởi thanh nhan
một viên đạn chì ở 100:do:C khi bắn vào một vật cản bị nóng chảy hết thì vận tốc của nó phải là bao nhiêu? biết rằng khi va chạm chỉ có 60% động năng of viên đạn chuyển thành nhiệt và vận tốc sau khi va chạm bằng 0. cho nhiệt dung riêng của chì là c=126 J/kgđộ, nhiệt nóng chảy của chì là :lamda =2.26*10^4 J/kg điểm nóng chảy của chì là tch =6 :do:C

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 21, 2007 1:47 pm
gửi bởi crazy_boy_999
điểm nóng chảy cua chì sao lại là 6 :do: C đươc????

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 22, 2007 9:02 am
gửi bởi Lò Xo
Động năng của viên đạn là 0,5.m.v^2
Phần năng lượng biến thành nhiệt là 0,3.m.v^2
Phần nhiệt này bao gồm 2 phần: một phần gia nhiệt cho viên đạn từ 100 :do: C lên đến tch và một phần làm chảy viên đạn:
0,3.m.v^2=m.c.(tch-100)+m. :lamda
thế số vào là tính được v. nhiệt độ nóng chảy của chì là khoảng 300 gì đấy (không nhớ rõ)