Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài mạch điện

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 20, 2013 4:58 pm
gửi bởi tienhoang14
Cho mạch điện như hình vẽ: R1=6 ôm; R2=4 ôm; R3=12; R4=7; R5=5 ôm; U=12 V.
Bỏ qua điện trở các khoá k.
Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở khi:
a, k1,k2 mở; k3,k4 đóng. f, k2,k4 mở; k1,k3 đóng.
b, k1,k3 mở; k2,k4 đóng. g, k1 mở; k2,k3,k4 đóng.
c, k1,k4 mở; k2,k3 đóng. h, k2 mở; k1,k3,k4 đóng.
d, k2,k3 mở; k1,k4 đóng. i, k3 mở; k1,k2,k4 đóng.
e, k4 mở; k1,k2,k3 đóng.
Nhờ mọi người giúp đỡHình ảnh