Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

vấn đề bước sóng cua ánh sáng khi đi từ mt này sang mt khác

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 16, 2013 12:14 pm
gửi bởi demonwalker
Khi ánh sáng đi từ mội trường 1 sáng mội trường 2 thì bước sóng có bị thay đổi hay không . Thay đội như thế nào :
vd đi từ mội trường chiết hơn kém sang môi truong chiết quang hơn thì bước sóng tăng hay giảm