Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

giao thoa ánh sáng hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 23, 2011 2:10 pm
gửi bởi teoke1234
:lamda 1=0.6 :Muy m
D=1m
a=0.2mm
:lamda 2= ?
biết trên khoảng L=2.4cm đếm được 17 vạch sáng trong đó 3 vạch trùng nhau của :lamda 1 và :lamda 2 và 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L

Re: giao thoa ánh sáng hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 02, 2012 12:45 am
gửi bởi lookfordream
ta có i1 = 3mm
=> trên trường giao thoa có 9 vạch sáng bởi :lamda 1 = 0.6:Muy m
=> số vạch sáng tạo bởi :lamda 2 là 11 <=> i2 = 2.4mm
=> :lamda 2 = 0.48 :Muy m

Re: giao thoa ánh sáng hay

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 17, 2012 11:23 am
gửi bởi vtt_vttin
Tính trên nửa L. Từ giả thiết, tính được k1 = 4
Trên nửa L, 1.2cm có 8 vân sáng có 1 vân trùng ở ngoài cùng, nhưng ta đã thấy được 4 vân của lamda1 (kể lun vân trùng) tức còn là 8-4=4 vân của lamda2, tính lun vân trùng nên có 5 vân của lamda2 => k2=5 => lamda2 = (4lamda1/5) = 0.48.