Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giới hạn quang điện ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 01, 2010 11:09 am
gửi bởi rainstone
1/ chiếu 2 ánh sáng có bước sóng :lamda 1=0,25 :Muy m , :lamda 2=0,2 :Muy m vào tấm kim loại có giói :lamda 0=0,275 :Muy m , tìm điện thế cực đại của tấm kim loại. ĐA:2,4(v)
2/ Khi chiếu 2 ánh sáng :lamda 1=0,525 :Muy m , :lamda 2=0,684 :Muy m vào catot của một tế bào quang điện thì thấy tốc độ ban đầu cực đại của các electron khác nhau 2,5 lần . Giới hạn quang điện của kim loại là ? ( :lamda 0=?) ĐA:0,678 :Muy m

Chỉ cách giải giùm mình . Thanks

Re: Giới hạn quang điện ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 01, 2010 1:35 pm
gửi bởi rainstone
sao hok ai chiu giup minh vay sao longlanh

Re: Giới hạn quang điện ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 01, 2010 5:22 pm
gửi bởi holy_900
1 : Nếu cùng chiếu 2bức xạ thì điện thế cực đại sẽ do bức xạ có bước sóng nhỏ gây ra
Điện thế cực đại : e*Vmax=1/2 *m*(v max)^2 =e * U hãm ( chú ý V là điện thế cực đại còn v là vận tốc ban đầu cực đại)
2: bạn khai triển công thức : hc / :lamda = A + 1/2 m v^2
với 2 giá trị của :lamda bạn sẽ có 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn từ đó bạn có thể tìm đc A và v max
Thử đi nếu ko làm đc thì gửi mail cho mình, mình sẽ chỉ chi tiết cho.
good luck!

Re: Giới hạn quang điện ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 5:49 pm
gửi bởi doanvatly
đây là kiến thức rất cơ bản bạn có thể tự mình giải được. Hãy tự mình làm trước khi nhờ sự giúp đỡ của người khác!

Giới hạn quang điện ???

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 9:30 am
gửi bởi biacalam
doanvatly đã viết:đây là kiến thức rất cơ bản bạn có thể tự mình giải được. Hãy tự mình làm trước khi nhờ sự giúp đỡ của người khác!

Nhờ bạn chỉ giúp xem trong bài toán sau đây, chọn đáp án nào nhỉ!
Mong hồi âm nhé. Thanks

Re: Giới hạn quang điện ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 9:31 am
gửi bởi biacalam
Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là :
A. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C. công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D. công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.