Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tính năng lượng nghỉ (TN 2009)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 02, 2009 7:48 pm
gửi bởi daotiensinh
tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^8 m/s. Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất rắn bất kì là:
A 4.10^7 kW.h
B 5.10^7 kW.h
C 2.10^7 kW.h
D 3.10^7 kW.h

Re: Giúp e câu này với ( TN 2009)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 02, 2009 7:59 pm
gửi bởi Cry
daotiensinh đã viết:tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^8 m/s. Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất rắn bất kì là:
A 4.10^7 kW.h
B 5.10^7 kW.h
C 2.10^7 kW.h
D 3.10^7 kW.h


Đáp án: B. 5.10^7 kw.h

Gợi ý: E= mc^2 = 2.10^(-3) x (3.10^8)^2 = 1,8.10^14 (J)
1 kw.h = 1000.3600 (ws.) = 3,6.10^6 (J) <Do 1J = 1w.s>

=> E = 1,8.10^14 / (3,6.10^6) = 5.10^7 (kw.h)