Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

2 bài cơ học nhỏ!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 19, 2009 9:16 pm
gửi bởi Rockcat
1. Cho 2 vật A,B có khối lương lần lượt là 10kg và 100kg nối với nhau bằng 1 sợi dây ko giãn và cùng chuyển động thẳng đều với vận tốc v=10m/s. Lúc t=0 thì dây bị đứt tại O. Nếu sau 10s vat B cách O 95m thì vật A cách O 45m. Đúng hay sai?

2.1 người khối lượng 55kg đứng ở mép sàn có R=6.5m momen quán tính = 1700kg.m2 .Sàn lúc đầu đứng yên, khi người chạy với vận tốc 3.8m/sthi2 sàn bắt đầu quay theo chiều ngược lại. Tính tốc độ góc của sàn?

Re: 2 bài cơ học nhỏ!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 11:10 am
gửi bởi Rockcat
Trong cuốn cơ sở vật lý 2 cũng có 1 bài giống như bài thứ 2 mình vừa đưa ra nhưng tiếc là ko có bài giải!

Re: 2 bài cơ học nhỏ!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 12:29 pm
gửi bởi bonaparte
bài 2 nhá:
nhận xét: do tổng các momen lực tác dụng lên hệ người - sàn (so với trục quay đi qua trọng tâm sàn) bằng 0
(gồm có trọng lực của người & phản lực của sàn ở vị trí người đứng)

=> tổng momen động lượng của hệ so với trục quay trên được bảo toàn.
Hay:
I0. :omega 0 = I1 . :omega 1 + I2 . :omega 2

( I1 , :omega 1 : momen quán tính của sàn, tốc độ góc của sàn so với trục quay
I2 , :omega 2: [...] người
I0. :omega 0: [...] ban đầu)

:omega 0 = 0

từ đó tính được tốc độ góc của sàn

Re: 2 bài cơ học nhỏ!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 4:30 pm
gửi bởi Rockcat
còn bài 1 bạn ơi!