Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tần số sóng dừng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 10, 2009 10:21 am
gửi bởi conanghoahoc91
câu 49. Trên một sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài hai đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. tần số sóng bằng:A. 45Hz B. 60Hz C. 75Hz D. 90Hz

Re: sóng dừng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 13, 2009 7:19 am
gửi bởi minhhang09
tổng cộng trên dây có 6 nút => 5 :lamda /2 = l => :lamda = l/5 = 1,5/5 = 0,3m
f = v/ :lamda = 150