Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

giúp tớ câu lí thuyết cộng hưởng ^^

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 08, 2009 12:29 pm
gửi bởi bonaparte
Khi xảy ra cộng hưởng trong 1 hệ cơ học thì:
A. biên độ dao động của hệ tăng nếu tần số ngoại lực tuần hoàn tăng.
B. biên độ dao động của hệ bằng biên độ của ngoại lực
C. dao động của hệ tiếp tục được duy trì mà không cần ngoại lực tác dụng nữa.
D. tốc độ tiêu hao năng lượng bằng tốc độ năng lượng mà ngoại lực cung cấp cho vật.

ý kiến của riêng tớ: câu A,B,C đều sai => D đúng xeko
nhưng câu D nó đang nói cái gì nhở >"<
các bạn cho ý kiến nha

Re: giúp tớ câu lí thuyết cộng hưởng ^^

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 8:25 pm
gửi bởi Nhim
Theo mình thì có thể hiểu như sau:
Câu A sai vì khi đạt cộng hưởng là biên độ dao động đạt giá trị lớn nhất rồi nên nếu tần số ngoại lực tăng lên từ giá trị đạt cộng hưởng thì biên độ dao động sẽ giảm đi.
Câu B sai vì biên độ dao động của hệ khác biên độ của ngoại lực ( hì hì, ít nhất là khác đơn vị!)
Câu C sai vì dao động cưỡng bức phải có tác dụng của ngoại lực
Câu D đúng hơn A, B, C vì nguyên tắc để duy trì một dao động không bị tắt dần là phải cung cấp cho hệ dao động năng lượng ít nhất bằng năng lượng tiêu hao do công cản. Nếu năng lượng này được " bơm" vào nhờ tác dụng ngoại lực biến thiên tđiều hòa thì là dao động cưỡng bức, còn nếu bằng cách cung cấp sẵn một " kho" năng lượng để dùng dần thì là sự tự dao động.
Mình chỉ mới nghĩ được thế thui! Mong các bạn chỉ giáo thêm!

Re: giúp tớ câu lí thuyết cộng hưởng ^^

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 12, 2009 11:29 pm
gửi bởi nguyen thuy dung
Nhim đã viết:Theo mình thì có thể hiểu như sau:
Câu A sai vì khi đạt cộng hưởng là biên độ dao động đạt giá trị lớn nhất rồi nên nếu tần số ngoại lực tăng lên từ giá trị đạt cộng hưởng thì biên độ dao động sẽ giảm đi.
Câu B sai vì biên độ dao động của hệ khác biên độ của ngoại lực ( hì hì, ít nhất là khác đơn vị!)
Câu C sai vì dao động cưỡng bức phải có tác dụng của ngoại lực
Câu D đúng hơn A, B, C vì nguyên tắc để duy trì một dao động không bị tắt dần là phải cung cấp cho hệ dao động năng lượng ít nhất bằng năng lượng tiêu hao do công cản. Nếu năng lượng này được " bơm" vào nhờ tác dụng ngoại lực biến thiên tđiều hòa thì là dao động cưỡng bức, còn nếu bằng cách cung cấp sẵn một " kho" năng lượng để dùng dần thì là sự tự dao động.
Mình chỉ mới nghĩ được thế thui! Mong các bạn chỉ giáo thêm!

nhưng ở đây đang nói tới hiện tượng cộng hưởng,tớ nghĩ là sẽ phải giải thích theo 1 hướng khác

Re: giúp tớ câu lí thuyết cộng hưởng ^^

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 14, 2009 12:01 am
gửi bởi be pink
hôm trước tớ có hỏi thày giáo tớ về câu này thì thày giải thích và tớ có hiểu đại khái là do khi xảy ra cộng hưởng thì tần số của ngoại lực bằng tần số của hệ dao động mà trong quá trình dao động thì có sự tiêu hao năng lượng nên để đạt được điều kiện của hiện tượng cộng hưởng thì cần phải bù đúng lượng mất đi đó và lượng mất đi đó cũng có tính chu kỳ như của hệ dao động => tốc độ tiêu hao năng lượng = tốc độ bù năng lượng .Tóm lại một câu thày giáo nói là do chúng có cùng tần số nên tốc độ bằng nhau