Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

dạng ôn thi đại học giao thoa ánh sáng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 23, 2009 3:46 am
gửi bởi doanhnhanit
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng landa1 = 0,40microm và landa2 với 0,50microm <= landa2 <=0,65microm. Tại điểm M cách vân sáng chính giữa (trung tâm) 5,6mm là vị trí vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa. Bước sóng landa2 có giá trị là

Re: dạng ôn thi đại học giao thoa ánh sáng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 23, 2009 4:18 pm
gửi bởi cosmos
doanhnhanit đã viết:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng landa1 = 0,40microm và landa2 với 0,50microm <= landa2 <=0,65microm. Tại điểm M cách vân sáng chính giữa (trung tâm) 5,6mm là vị trí vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa. Bước sóng landa2 có giá trị là

Tại vị trí 5,6mm đó cũng là vân sáng của bước sóng 2 cũng là của bước sóng 1.
=> Bậc của bước sóng 1 cho vân sáng tại vị trí 5,6mm là 7.
Ta có: \frac{{{\lambda _1}}}{{{\lambda _2}}} = \frac{{{k_2}}}{{{k_1}}} \Leftrightarrow \frac{{0,4}}{{{\lambda _2}}} = \frac{{{k_2}}}{7} \Leftrightarrow {\lambda _2} = \frac{{0,4.7}}{{{k_2}}}
Theo đề bài, bước sóng 2 lớn hơn bước sóng 1 \Rightarrow {k_2} < {k_1}
Thế lần lượt các giá trị của {{k_2}} từ 1 đến 6 (có thể dùng máy tính Casio fx570ES để thử - chức năng "table" - Mode 7), xem giá trị thu được tương ứng của bước sóng 2 giá trị nào thỏa yêu cầu của đề bài, ta lấy giá trị đó.

Đáp số : 0,56