Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Một bài toán dao động điều hòa?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 27, 2018 1:33 am
gửi bởi phonsieuli
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s. Vào thời điểm t = 0,5 s vật đi qua vị trí x=\sqrt{3} cm với vận tốc v=3\pi cm/s.
Pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?