Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thắc mắc câu 18 mã đề 692 đề thi đại học 2014 môn Vật Lý

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 10, 2014 10:17 pm
gửi bởi phonsieuli
Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kỳ 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là:
A. 26,7 cm/s B. 28,0 cm/s C. 27,0 cm/s D. 27,3 cm/s
Đáp án của bộ là C.27,0 cm/s
A=7cm, \omega=2\pi
-------------------------------------------------------
Để có đáp án này thì a_{min}=0 khi x = A lúc đó s = 3,5 + 4.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 4.T = 7/6s
=> v_{tb}=\frac st=27,0 cm/s
----------------------------------------------------------
Nhưng theo mình hiểu thì a=- \omega^2x nên a_{min}=0 khi x = 0  lúc đó s = 3,5 + 3.7=31.5 trong thời gian t = T/6 + 3T/4 = 11/12s
=> v_{tb}=\frac st=26,7 cm/s
------------------------------------------
Các huynh giải thích giúp đệ với!