Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

mọi người giúp mình với

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 07, 2013 11:51 am
gửi bởi thang9797
1Một tụ điện phẳng có điện dung Co=1uF,khoảng cách giữa hai bản tụ là d=5mm.
a.Điện dung của tụ này sẽ bằng bao nhieu neu giữa hai bản tụ đặt 1 tấm kim loại song song và đối diện vs hai bản,có chiều dày 1mm.
b.Nối 2 bản tụ vs U=200V.Cho bản kim loại di chuyển tới sát một bản tụ .Trong quá trình đó tụ có bị đánh thủng hay không ?Biết rằng khi điện trường trong không khí đạt tới giá trị 3.10^6V/m thì không khí trở thành dẫn điện.
2.Bốn tấm kim loai A,B,C,D giông nhau dat song song cách đều.Diện tích mỗi tấm là S=1m^2,khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d=1mm.Tìm điênh dung tương đương của bộ tụ đc tạo thành như sau:
a,hai cực tụ là A và D
b,hai cực là B và C,A nối vs D.
3.Một hạt điện tử bay vào khoảng không gian giữa hai tấm KL một tụ điện phẳng vs vận tốc ban đầu vo=2.5.10^7 m/s theo hướng nghiêng góc a=15* so với tấm điện dương ,độ dài mỗi tấm l=5cm,khoảng cách giữa hai tấm d=1cm.Tính hiệu điện thế giữa hai tấm biết rằng khi ra khỏi tụ điện ,hạt điện tử bay theo hướng song song vs hai tấm