Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

bài tập về hệ ghép sát

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 19, 2012 3:56 pm
gửi bởi phaphovnn
1. Thấu kính L1 có tiêu cự f1=15cm có kích thước nhỏ được ghép sát vào thấu kính hội tụ L2 , f2=10cm có kích thước lớn hơn L1 nhiều lần .2 thấu kính được coi là mỏng có truc chính trùng nhau.
a.Xác đình vị trí của để 2 vật có độ lớn bằng nhau.
b.Tìm điều kiện mà khoảng cách giữa 2 ảnh để 2 ảnh thật hoặc 2 ảnh ảo .Cm khi cả 2 vật đều thật hoặc đều ảo thì độ lớn của chúng không thể bằng nhau.